Current Exhibitions

20170902 - 20171008
Mats Bergquist

Mats Bergquist

Ingenting

Ingenting, 2017, enkaustik på trä, 176 x 100 cm each

Att leva frågorna
”Jag vill be dig, så långt jag nu kan, att ha tålamod med allt som är oklart i ditt hjärta och försök att älska själva frågornas omslutna rum och som böcker skrivna på ett främmande språk. Sök inte efte rsvaren, som inte kan ges till dig, eftersom du inte skulle kunna leva dem.Och det viktiga är: att leva allt. Att leva frågorna nu. Kanske kommer du att gradvis, utan att ens märka det, att leva en avlägsen dag in i svaret.”
(Rainer Maria Rilke, Brevtill en ungpoet, fyra)

Varför ingenting? En mästare som Tarkovsky gjorde en film om gjutandet av en (kyrk)klocka. Som en efterklang hörs klockan ljuda; mästarens gåva till Gud.
Jag kommer aldrig att kunna mäta mig med honom. Det närmsta jag kan komma är ljudet av en get-bjällra; ett plingeling, ett ingenting.
”Hur jag tände lägereldar för dem genom att gnida stycken av trädet Ingenting mot trädet Någonting mot varandra.”skriver Ekelöf.
Avgjutningen av min hand är tom.
Ikonernas madonnor är borta; sönderkyssta.
Kvar finns endast avtrycken av ett par knän.
Och skeppet glider vidare.

Då jag nu närmar mig de sextio börjar jag ana trådarna; inte i livet kanske, men i mitt eget arbete. Spindelvävstunna sträcker de sig bakåt över åren. Barndomen i Ryssland och andra länder, uppväxten med fragment av den svenska kulturen som referens, resorna, De flätas så småningom in i mitt eget arbete.
Jag återkommer alltid till icke-bilden, till den tomma formen. Kärlet. Där började vi.
Försöka skildra det sug som en tomhet har, likt ett hål i rymden, vilket egentligen inte är annat än livet vi fått till skänks; rent och klart... att fyllas.

I

Ingenting, 2017, enkaustik på trä, 125 x 100 cm + 24 x 19 cm

20170902 - 20171008
Daniel Fleur

Daniel Fleur

Transmission

Transmission 1, 2017, olja på duk, 170 x 215 cm

I Malmö Konstmuseums stora och omfattande samling finns närmare 2600 verk av Carl Fredrik Hill. I samlingen finns många av de så kallade ”sjukdomsteckningarna”. Teckningarna är fragila och hålls magasinerade och för det mesta dolda för betraktare. Fleur fick i ett nära samarbete med museet möjlighet att närstudera dessa teckningar. I förberedelse inför besöket skickades två PDF-filer ut med de verk av Carl Fredrik Hill som gav sökträff på ”färgkrita”, ”landskap” och ”träd” i museets interna söksystem. Utifrån dessa inventeringslistor, med pixlade miniatyrbilder av verken, skulle Fleur bilda sig en uppfattning om vilka teckningar han sedan ville undersöka vidare.

Det som Fleur sedan upplevde var likt vad Stendhal skriver i sin dagbok om sitt möte med konstnären Baldassare Franceschinis verk Sibille i Florens. Stendhal skriver att han hade uppnått ett emotionellt tillstånd där himmelska förnimmelser som utlösts av den fina konsten blandat sig med passionerade känslor. När han kom ut från kyrkan Santa Croce hade han hjärtklappning och beskriver det som att livet hade rivits ur honom. När han skulle gå var han rädd att falla till marken. Detta har kommit att kallas Stendahls syndrom.
Utmattad sov Fleur resterande eftermiddag till nästkommande dag.

Av de färgraster som skapats när Carl Fredrik Hills krita mött de porösa pappren uppstod avbildandets illusion av djup men också ett taktilt och fysiskt djup.Med hjälp av ett förstoringsglas uppenbarades en djupare insikt om måleriets arkitektur, om färg och materialitet.

I sin utställning Transmission hos Galleri Thomas Wallner visar Daniel Fleur en svit målningar som utgår både ifrån mötet med de digitalt komprimerade bilderna ur inventeringslistorna men också ifrån upplevelsen av att kunna studera originalen på nära håll.

Transmissionkan översättas med:
överföring; kraftöverföring; energiöverföring; utsändning

Daniel Fleur bor och arbetar i Malmö. Till hösten påbörjar han sitt femte och sista år på Konsthögskolan i Malmö.
Han har tidigare ställt ut hos bland andra Malmö Konstmuseum (”Museet/The Museum/المتحف”), Galleri Thomas Wallner (”Polyfoni 3 & 4”) och hos Wadström Tönnheim Gallery (”Gränsdragningar”).
 

Transmission 4, 2017, olja på duk, 17 x 21 cm

Transmission 6, 2017, olja på duk, 17 x 21 cm

NEWS

Copyright © 2007 Galleri Thomas Wallner.
Images or text on this site may not be reproduced or copied without permission from Galleri Thomas Wallner.
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4