Current Exhibitions

20150905 - 20151011
Sigrid Sandström

Sigrid Sandström

Sigrid Sandström har i sin konst genom åren intresserat sig för relationen mellan utövaren, konstverket och betraktaren. Var ligger fokus och varför just där? Hon har i huvudsak arbetat med måleri genom vilket hon undersökt platsen som begrepp såväl som konkret upplevelse. Sandströms storskaliga, avskalade och obebodda landskap har över tid har övergått till att bli alltmer abstrakta i sitt uttryck. Hennes målningar underlåter sig att inordna sig i kategoriska benämningar utan undersöker kontinuerligt måleriets ontologiska förutsättningar och dess begränsningar. Det obestämbara utgör en central roll i den undersökande arbetsprocessen och i relationen till mottagen/betraktaren. Sedan 2010 är Sandström professor i fri konst med inriktning på måleri vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon har tidigare under många år varit verksam i USA där hon undervisade på Bard College, Annandale-on-Hudson, NY; Massachusetts College of Art, Boston, och Glassell School of Art, Houston. Sandström har haft separatutställningar på bl.a: Inman Gallery, Houston; Edward Thorp Gallery, New York och Anat Ebgi, Los Angeles samt Galleri Olsson i Stockholm och Galleri Thomas Wallner. 2004 hade hon en större separatutställning på the Frye Art Museum i Seattle. Hon har även deltagit i utställningar på The Contemporary Art Museum Houston, Museum of Fine Arts Houston, Moderna Museet och Nationalmuseum i Stockholm. Sandström innehar en Bachelor of Fine Arts från Academie Minerva, Groningen, Holland (1997) och en Master of Fine Arts från Yale University, USA (2001)

Untitled
2015
Acrylic on polyester canvas
193 x 152 cm

Utan titel
2014
Akryl och spray på polyesterduk
168 x 137 cm

Utan titel
2015
Akryl på mdf
213 x 152 cm

Utan titel
2015
Akryl på mdf
213 x 152 cm
 

20150905 - 20151011
Ebba Bohlin

Ebba Bohlin

The human age

antropocen [-se:ʹn] (av grekiska aʹnthrōpos ’människa’ och kainoʹs ’ny’), människans tidsålder, föreslagen geologisk epok vanligen avseende tidsperioden efter cirka 1800, under vilken människan har utgjort en betydande faktor i förändringen av jordens geologi, klimat och ekosystem. (NE)

Ebba Bohlin arbetar med installationer i varierande medier, ofta i monumental skala. De senaste åren har Bohlin genomfört en serie offentliga verk, exempelvis i Annedal för Stockholm konst: Konkret transcendens (2012) – en 17 meter lång blå järnbro/ljusskulptur. Parallellt med de offentliga uppdragen har Bohlin visat en serie tillfälliga, ofta platsspecifika installationer. En av de senaste Wandelstern (2015) på Kulturhuset i Stockholm, i samarbete med Stadsteaterns rekvisitaförråd. Bohlins konstnärskap knyter an till teman av gränsöverskridande, yttre och inre rum samt en konstruerad natur/lighet. Materialburenheten är återkommande och även ett språkligt intresse.

Ebba Bohlin innehar Konstnärsnämndens 2-åriga arbetsstipendium och har det senaste året bl. a. ställt ut separat på Kulturhuset och Konstnärshuset i Stockholm, samt färdigställt ett offentligt monumentalverk i Gislaved, Småland samt i Bergen, Norge. Under hösten är hon aktuell i samlingsutställningen Imago mundi i Venedig samt på Uppsala konstmuseum och med ett nytt offentligt verk till Torshälla i Eskilstuna kommun.

 

Fin de partie
2015
Polyestertyg
320 x 625

Cumulus
2015
Träsnitt monterat på motor (3 volt)
20 x 30 x 24 cm

Recognize yourself
2015
Lövträd & Epoxy
Varierande storlek

20150926 - 20151129
Elisabeth Frieberg, Tomas Lundgren och Ella Tillema

Elisabeth Frieberg, Tomas Lundgren och Ella Tillema

Elisabeth Frieberg, Untitled (Muff, Taos, Violet), 2014, Olja på duk, 31 x 38 cm

Tomas Lundgren, Distorsion, 2015, Olja på duk, 120 x 180 cm

Ella Tillema, Utan titel, 2011/2015, Olja på duk, 160 x 250 cm

NEWS

http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/konst--form/konstrecensioner/oron-bryter-igenom-i-sagorna/

Read more ...

Copyright © 2007 Galleri Thomas Wallner.
Images or text on this site may not be reproduced or copied without permission from Galleri Thomas Wallner.
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4