Current Exhibitions

20180901 - 20181007
Richard G Carlsson

Richard G Carlsson

Ataxia - Studio Diary 2

Ataxia 2
2018
Olja på duk
165 x 135 cm

Ataxia (oreda) refererar till den slingriga väg som en konstnärlig process kan ta, till de associationer som uppstår och som ibland kan te se ologiska, till de oförutsedda personliga möten, uttryck och oväntade störningsmoment som kan inträffa under skeendets gång, och som ibland kan öppna poetiska dörrar till det oväntade.
Richard G. Carlssons måleri präglas ofta av funderingar kring visualiseringen av seendet, kring bildens/måleriets fundamentala villkor samt förhållandet mellan uttryck och gestaltning – hur materialet både representerar och är sig själv, och samtidigt används som medel för att beskriva något annat.
Carlsson beskriver sitt måleri som:
Ett lågmält, minimalt bildspråk där kontrasterande begrepp både ställs mot varandra och förs samman. Verklighet, i form av en abstrakt målning, och färg som påtaglig fysisk objekt, ställs mot en illusorisk verklighet, ett måleriskt ljusförhållande mot en illusion av ljusförhållandet i ett rum. Det abstrakta, som öppnar sig ut mot rummet och kräver ett aktivt deltagande av betraktaren möter en avmålad rumsinteriör som med sin rumsillusion ger betraktaren tillträde in i ett annat rum, då uppstår en bildmässig rundgång som intresserar mig.
Richard G. Carlsson, föddes 1964 i Beirut, Libanon och studerade vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1988 -1993. RG Carlsson har kontinuerligt ställt ut separat, och deltagit i grupputställningar i Sverige, t.ex. Färgfabriken, Bonniers Konsthall, Cecilia Hillström Gallery, Galleri Thomas Wallner m.m. och utomlands.Filter 2
2018
Olja på duk
165 x 135 cm

Studio Diary 2
2013-2018
Olja på plexi eller mdf
23 x 21 cm vardera

Ghost (exempel ur serien Studio Diary)
Olja på mdf
31 x 23 cm

20180901 - 20181007
Håkan Bengtsson

Håkan Bengtsson

Innanför huden

Olja, kol och rödkrita på duk
2018
80 x 80 cm

innanför huden
alla arbeten i utställningen handlar om linjen ljuset och ytan
söker inombords för att hitta mina fragment
det sublima och meditativa finns i många av verken och detta är en spegelbild av mig själv idag
det som är nytt i utställningen är elipsformen som ger ett nytt uttryck
elipsen har sitt ursprung i min fascination för miniatyrmåleriet
arbetena kan delas in i olika familjer där linjen kan var strikt tonad rak eller böjd
ända sedan examen från konsthögskolan har jag arbetat med linjens olika uttryck
innan jag påbörjade dessa verk så arbetade jag inte i ateljén på några månader
pauser i liv och arbete är ibland viktiga för att hitta nya vägar
förhoppningen är också att ge något till betraktaren i utställningen


 

Olja på mdf-board
2018
60 x 40 cm

Olja på mdf-board
2018
60 x 40 cm

NEWS

https://www.sydsvenskan.se/2017-12-02/fargen-i-centrum-i-tva-lysande-utstallningar

http://www.ystadsallehanda.se/kultur-o-noje/galleri-thomas-wallner-simris-polyfoni-4/

Read more ...

Copyright © 2007 Galleri Thomas Wallner.
Images or text on this site may not be reproduced or copied without permission from Galleri Thomas Wallner.
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4