Current Exhibitions

20171014 - 20171119
Ann Eringstam

Ann Eringstam

Two sides to a story

Two sides to a story, photography, 2016, 100 x 150 cm

Det sägs ofta att det finns två sidor till varje historia och ibland finns det fler.
Det finns nu, det finns framtid, och det finns det förflutna.
Projektet Two sides to a story baseras på en familjehistoria som jag fick redan på den ”sanna” berättelse för ett tag sedan och detta var upprinnelsen till detta projekt.
Mer tankar om projektet nedan.
Vi vet vad som finns i nuet. Vi minns det förflutna. Men det är svårt att förutsäga framtiden.
Dock kan det förflutna och framtiden mötas. Det händer.
Vi kan vara relativt säkra på en berättelse från det förflutna, men framtiden berättar
en annan historia, den som blir verklig i en annan tid.
I den senaste fotoserien - two sides to a story, fortsätter jag berättandet från
Escapetoreality och In searchofWonderland serierna med beröringspunkter utifrån
dåtid - nutid - framtid.

I sin senaste fotoserie - two sides to a story, fortsätter Ann Eringstam berättandet från de två tidigare projekten Escapetoreality och In searchofWonderland vilka båda innehöll beröringspunkter utifrån dåtid - nutid - framtid.

Two sides to a story, photography, 2016, 100 x 150 cm

Two sides to a story, photography, 2016
 

20171014 - 20171119
Elisabeth Östin

Elisabeth Östin

To live in such a place

Carrier, 2017, olja på duk, 160 x 120 cm

Elisabeth Östins måleri hänvisar till inre rum och bilder. I serien To Live In Such A Place (Att leva i en sådan plats) refererar Östin till mötet med måleri ochhennes arbetsprocess som att befinna sig i en slags mellanvärld, mellan det yttre och det inre, en verklig och en fiktiv plats. Två av målningarna i serien är inspirerade av vikskärmar, som i målningarna tillges kroppsliga attribut; en utbuktning eller ett avtryck från en hand och där väggarna omsluts i en vibrerande grön yta.
Motiven i Östins målningar är inte alltid lätta attplacera eller beskriva; det är sensationen bortom det representerade i bilden som hon är intresserad av.
Hon behandlar motiv och ämnen där en inte får tillgång till all information, där
en får en ledtråd eller en hint och där en som betraktare blir hänvisad till sin egen kropp, sina identiteter, referenser och tankar.
Ofta använder Östin fiktion; filmer och böcker sombehandlar ämnen kring parallella världar, det okända, skräck och psykologi som inspiration till
sitt måleri.

Elisabeth Östin är född 1989 och studerar masterprogrammet i fri konst på
Konsthögskolan i Malmö. Hon har tidigare medverkat i utställningar som “Polyfoni 4” på Thomas Wallner, “obra” på Hyregatan 7, “Some Roses And Their Phantoms” på Sölvesborgs Konsthalloch “Wall Street @ Vasli Souza”.

To live in such a place I, 2017, olja på duk, 50 x 50 cm

Shift, 2017, olja på duk
 

NEWS

Copyright © 2007 Galleri Thomas Wallner.
Images or text on this site may not be reproduced or copied without permission from Galleri Thomas Wallner.
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4