Current Exhibitions

20170722 - 20170827
Anders Krisár

Anders Krisár

Missed Mother

Eva, 2016, C-print, 38 x 30 cm

Galleri Thomas Wallner is pleased to present Missed Mother by Anders Krisár who focuses primarily on sculptural objects and photography. What defines Krisár’s particular worldview is his keen sense of aesthetics, which manages to balance his need to investigate deep-rooted traumas with stringent conceptualism.

For the first time Krisár is showing works in marble. The stone as a geological object is here critical for the meaning of the work. One of the works features Krisár’s and his mother’s faces cut from the same block of marble. Their facial features were sculpted out of the stone as if they had been subterraneously facing each other nose-to-nose with eyes closed for millions of years. In another related work, the mother’s face is fashioned from a block of marble in the negative, with the chiseled remnants laid to rest in a delicate pile of flakes and dust inside the stone from which they were carved. Both of these works thematize separation and loss in terms that are equally conceptual and concrete. This oscillation between revealing and concealing, accessibility and inaccessibility, is at the core of this project.

For Eva (2016), the face of the artist’s recently deceased mother was cast in gold from her death mask. The funds for the work were derived from the entirety of the inheritance that the artist and his brother received from the sale of their mother’s home. Gold, no matter how rare, is replaceable and exchangeable.
The complex singularity of a person, however, is absolutely irreplaceable. And so in Eva, it is not the preciousness of the gold that adds value to face of the person, but the preciousness of the person that adds value to the gold.

Unlike his previous interlaced bodies and torsos that are both one and two, Half Girl (right) and Half Girl (left) (both 2016), introduce an infinite distance within the self to which no reconciliation seems possible. Half Girl (left), made recently after Krisár’s mother’s passing, is the first sculpture in his oeuvre that does not have the sense of an inner force; it is the only figure of which gravity seems to take hold.

In many works the function and nature of the materials used seems like an attempt to rationally compare and understand the nature of emotional attachments and intimate and complex human relationships. The character and qualities of the chosen materials, be it bronze, wax, gold or marble are often themselves important bearers of metaphor, integral links in a chain of meaning.

Anders Krisár lives and works in Stockholm. He has recently exhibited at Faulconer Gallery, Grinnell College, Grinnell, Iowa; The Institute of Contemporary Art at Maine College of Art, Portland, Maine; The Milwaukee Institute of Art & Design, Milwaukee, Wisconsin; Kunstenfestival Watou, Watou, Belgium;
and Sven-Harrys konstmuseum, Stockholm. This fall Krisár is included in Rodin and the Contemporary Figurative Tradition at Frederik Meijer Gardens & Sculpture Park, Grand Rapids, Michigan.
 Half Girl, 2016, Brons, 120,2 x 53 x 16,2 cm

Half Torso, 2017, Marble, 60,5 x 26,3 x 19,8 cm

Untitled #2, 2017
Marble, 39,5 x 39,5 x 14,4 cm

Untitled #1, 2017 (Eva)
Marble, 25,5 x 16,5 x 10,5 cm

Untitled #1, 2017 (Anders)
Marble, 26,5 x 16 x 11,5 cm

20170722 - 20170827
Mandi Gavois

Mandi Gavois

With the Ship comes the Wreck

The sun shines today also, C-print monterad på plexiglas, 125 x 100 cm

Den 4 juli 1845 lämnar den amerikanske författaren och filosofen Henry David Thoreau
samhället bakom sig för ett tvåårigt experiment i avskildhet i Massachusetts skogar. Hans upplevelser där som skulle präglas av enkelhet och självförsörjning blev sedermera publicerade i boken Walden; or, Life in the Woods 1854.

Det är kanske ingen slump att Thoreaus längtan till en föreställd ursprunglig natur kommer
samtidigt som industrisamhällets framväxt och precis när den fotografiska bilden med dess
industriella reproduktion populariserats (Dagerrotypi 1839). Hans reaktion går att förstå som en dynamik i den västerländska förnuftstanken med sina dikotomier natur och kultur. Längtan till denna ursprungliga plats har sin grund i det avstånd till naturen som det rationella och
industrialiserade samhället producerar. Avståndet har också en motsvarighet i den fotografiska bilden, en teknik som växer fram vid den här tiden. Efter fotografins uppkomst tycks människor ha svårt att lösgöra sig från den optik som ser ut att komma före vår relation till naturen. Detta har sina fördelar, omvärlden går att kartlägga, mäta och därigenom exploatera men samtidigt gör denna lins att vi upprättar en gräns mellan oss själva och världen. Vi kan realisera oss själva men till priset av att vi hindras från att uppleva oss själva som en del av världen. Detta förhållande går att förstå som en kris hos den förnuftiga människan och kanske är det en form av optisk neuros som föranleder Thoreaus tillbakadragande.
Startpunkten för Mandi Gavois arbete With the ship comes the wreck är naturen kring Walden där Thoreau bodde och från rummet där hans kollega Ralph Waldo Emerson skrev essän Nature 1836. I hans installation på Galleri Thomas Wallner läggs två lager till, bilden av sopberget Fresh Kills utanför New York som övertäcktes 2008. En gång var det världens största sopberg (890 hektar) men nu pågår arbete för att området i framtiden ska bli en park. Det andra lagret utgörs av ett objekt bl.a bestående av 255 brunkolsbriketter från ett dagbrott i Tyskland ägt av Svenska Vattenfall. I Gavois gestaltning bildar soporna en ny geologisk strata att ställas jämte den växtlighet som för ca 60 miljoner år sedan började sedimenteras och ombildas till en bergart som skulle bli brunkol, den naturresurs som blev den tidiga basen i industrisamhället.

Mandi Gavois arbete kan beskrivas som en fotografisk montagemetod bortom disciplinerna
arkeologi, geologi och ekonomi. Än en gång ställs vi inför en gränsdragning i form av en optisk operation men denna gången är krisen verkets kärna. Våra erfarenheter av naturen (ekologisk kollaps) kollideras i installationen mot våra förväntningar (idealiserad natur) och blottlägger en kognitiv dissonans hos oss som rationaliserar en destruktiv relation till ekosystemet. Vi möter ingen upphöjd natur i Mandis bilder av Walden, den utgör snarare en ogenomtränglig vägg vilken vi på behörigt avstånd betraktar genom ett fönster eller en ogreppbar rotvälta som snarare tycks utgöra en form av hinder.

I panoramat över Fresh Kills ställs vi inför tanken att vårt eget geologiska avtryck är på väg att bildas. Vår tidsålder kommer inte bestå av torv som i fallet med det tertiära brunkolet utan en ny bergart bestående av industrisamhällets slaggprodukter.

Henrik Andersson

Where I lived and what I lived for, C-print monterad på plexiglas,
100 x 125 cm. 

NEWS

Copyright © 2007 Galleri Thomas Wallner.
Images or text on this site may not be reproduced or copied without permission from Galleri Thomas Wallner.
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4