20190323 - 20190428
Julia Selin
20190323 - 20190428
Sofie Josefsson
20190504 - 20190609
Nicklas Randau
20190504 - 20190609
Lars Grönwall
20190615 - 20190721
Thale Vangen
20190615 - 20190721
Sofia Olsson
20190727 - 20190901
Realism en grupputställning med kulturveckor. Program följer senare.
20190907 - 20191013
Sigrid Sandström/Jenny Kalliokulju
20191019 - 20191124
Anders Soidre
20191019 - 20191124
Martin Thelander

Copyright © 2007 Galleri Thomas Wallner.
Images or text on this site may not be reproduced or copied without permission from Galleri Thomas Wallner.
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4