40-års jubileum

Linnea Carlsson (CV)

Linnea Carlsson gick ut konsthögskolan i Malmö 2008 och bor i Malmö. Hennes skulpturala arbeten innebär ofta en personlig begrundan över samhälleliga och psykologiska ämnen, men samtidigt en kommentar till de, ofta traditionella, hantverk med vilket de är gjorda. I det hantverksmässiga arbetet berör det konstnärliga uttrycket frågor om arbete, produktion, material och utnyttjande av naturresurser så väl som mänskliga resurser. Skulpturen utan organ är en betraktelse över det europeiska subjektet ur detta perspektiv. 

Skulpturen utan organ (närbild)bronze, hair and fabric, wooden base, 120 cm, 2014

 

Emil Z Ekberg (CV)

I sitt konstnärskap arbetar Emil Z. Ekberg med att utforska och tänja på gränserna mellan teckning, film, datorspel och verklighet. Med ett fokus på postapokalyptiska teman som vi ofta känner igen som genrebildande inom filmen och datorspelets värld utmanar Ekberg inte bara teckningen som det traditionella mediet det är utan tar det även ett steg längre. I digitala verk och teckningscollage imiteras scener skapade med en blandning av fiktiva och verkliga element. Förhållandet mellan den filmiska bilden och den tecknade bilden dekonstrueras och ifrågasätts samtidigt som gränsen mellan det verkliga och overkliga blir allt mer diffus.

Under utställningen 40-årsjubileum på Galleri Thomas Wallner visar Ekberg två av sina teckningscollage; Each of Us, is Finally, Alone och Misbegotten Paradise. Ekberg avslutade sina studier vid Malmö Konsthögskola 2011 och bor och arbetar på Bösmöllan utanför Lund.


 

Each of Us, is Finally, Alone (detaljbild), blyertsteckning, papperscollage; 100 cm x 220 cm

 

Johanna Fjaestad (CV)

Jag arbetar med måleri i första hand. Jag är intresserad av materialiteten i färgen och av hur en målning inte bara är bild utan även färg. På duken letar jag efter ett tillstånd där det fantastiska och det alienerande ligger och balanserar sida vid sida och både visar upp tomhet och löften om uppfyllelse. I måleriet rör jag mig i en sfär färgad av drömskhet, fiktion och ett visst mått av flykt, inspirerad av egna resor, naturen, litteratur, annan konst och kollektiva minnen om platser långt hemifrån och vad som finns (och möjligtsvis inte finns) där.

Anger III, olja på duk, 49 cm x 35 cm, 2013

 

Clara Gesang-Gottowt (CV)

En ovilja mot den etablerade kunskapen driver mig att låta måleriet förbli ett experiment. Genom en process där slump och kontroll samspelar söker jag i varje målning efter någonting nytt. Penslar, torkpapper, lösningsmedel, gummiskrapor, fingrar. Addition och subtraktion av färg. Ett prövande där den ena handlingen leder till nästa. Jag är en tidsresenär i dåtid, framtid och i nuet. En arkeolog som gräver efter nya upptäckter i mitt omedvetna. Ett sökande efter något jag vet vad det är först när jag ser det. Men ingen upptäckt är fulländad. Det finns alltid möjliga alternativ. Varje ny målning är ett möjligt alternativ till den föregående. På så sätt kommer målningarna inte endast att handla om sig själva utan lika mycket om mellanrummen dem emellan.

Clara Gesang-Gottowt, Stockholm, juli 2014.


 

Utan titel, olja på duk, 76 cm x 56 cm, 2014

 

Ellisif Hals (CV)

Jag gör kollager baserade på mina egna torrnålstryck. Jag rissar motiv in i en kopparplåt och trycker den i en serie med olika färger. Sedan lägger jag trycken i lager, skär, omorganiserar och limmar för att skapa nya fragmentatiska och komplexa helheter. Idéerna hittar jag i historiska, arkeologiska och geografiska sammanhang men materialet och tekniken präglar och styr ändå mycket av min procecss. Jag försöker skapa bilder med flera bottnar både visuellt, fysisk och som berättelse.

Horn 2, collage av torrnålstryck, 38 cm x 32.5 cm, 2014

 

Tomas Lundgren (CV)

Lundgren utforskar och synliggör delar av det förflutna i verk som utgår från arkivet och som förs in i en tradition av porträttmåleri. Ansiktet och kroppen står i fokus och Lundgren intresserar sig för hur människan har representerats, kategoriserats och värderats inom vetenskapen och konsten.

Porträttmåleriet utgör ett möte mellan avbildaren och den avbildade, där perspektivet glider mellan dem båda. Samma dubbelhet uppstår mellan betraktaren och den Andre, den porträtterade. De antropomorfistiska dragen gör att man direkt relaterar till porträttet samtidigt som man blir påtagligt medveten om att blicken möter en statisk bild, inte en spegel. Seendet är en förvanskning av verkligheten men även bilden är bedräglig. Den avbildade har lämnat endast spår, och det som finns kvar vandrar genom måleriet, via fotografiet och arkivet.


 

Migration I, olja på duk, 180 cm x 145 cm, 2014

 

Ami Norda (CV)

Målade berättelser om något som har hänt eller kommer att hända och när livet är så stort så det är svårt att få plats.
Ett verk ska vara som en närvaro av någon i ett rum.

Jag arbetar ofta med mina egna fotografier som utgångspunkt. Det börjar med bilder jag ser berättelser i. Någonstans mellan berättelsen och associationerna jag får, formen och färgen, hamnar jag i en färdig målning. Att jobba med ett motiv för mig är som att jobba med en filmruta med ett tydligt före och ett efter. Jag låter bilden bli till färgfält av varierande grad av intensitet, låter färgfälten bre ut sig över stora ytor eller bli ett myller av små detaljer: ett försök att befria bilden från de minnen och känslor den bär på för mig, öppna den och låta den bli allmängiltig.
Jag är född i Göteborg 1978 och bortsett från några år i London och Paris så har det fortsatt att vara min hemstad. Jag har tidigare studerat film samt jobbat med kostym och filmfoto inom film och teater.

Ami Norda, juli 2014


 

De lågande fälten, akryl på mdf, 30 cm x 30 cm

 

Pauliina Pietilä (CV)

Jag arbetar med oljemåleri och hittar mina motiv under mina nattliga promenader i olika städer som till exempel Istanbul, Berlin och Malmö. Jag kikar in i stängda lokaler, tar en sväng på mörka sidogator eller följer efter ett spännande ljus jag ser på avstånd. Oftast kan jag inte riktig förklara vad det är som lockar mig. Det är en kombination av många olika förhållanden som råkar vara rätt just då, en perfekt plats och än mer viktigt - en perfekt stund.

Jag arbetar med fotografi som en slags skiss eller anteckning inför mitt slutliga verk. Jag fotograferar på kvällstid när kontrasterna mellan ljus och skugga är som starkast. Jag fångar den exakta stunden som jag befinner mig i när jag är på plats med min kamera och sedan utvidgar jag denna korta stund till månaders måleriarbete i min studio.

Blomsteraffären, olja på duk, 77 cm x 107 cm, 2014

 

Disa Rytt (CV)

Mitt arbete är ett utforskande av måleriets premisser: material, ljus, tid och rum.
Jag intresserar mig för hur måleriet framträder och förändras i relation till betraktaren och det rum verket installeras i.
Mitt måleri utgår från den skärningspunkt där bild möter blick och rum. Jag undersöker hur skillnaderna dem emellan manifesterar och förhåller sig till skapandet av måleriets bildmässighet. Här intresserar jag mig för det mimetiskas roll i synliggörandet av skillnaden mellan betecknandet av- och det betecknade i måleriet. I utrymmet som skapas däremellan upplever jag målningarna bli självreflexiva. De blickar in i sig själva och medvetandegör sig som rymmande en andravaro.
Genom att relatera till de väggar de inte är, och samtidigt appropriera dem på sina egna premisser, upplever jag att målningarna befäster sig själva och sin bildmässighet som genom en paradoxal negation.

Disa Rytt
  

Ausser Sich 1 (detaljbild), akryl på silduk, 3 dukar 45 cm x 210 cm (vardera)

 

 Sara Wallgren (CV)

Sara Wallgrens konstnärskap kretsar kring en fascination för koder, kommunikation, spår och tid. Kärnan i arbetet är användningen av ljud och teckning, ofta i nära relation till varandra. Ofta arbetar hon med kommunikation som fenomen, och översättning av ett tillstånd till ett annat. På senare tid har hon haft sitt fokus på översättande av ljud till bild och vice versa. Med en nära relation till synestesi försöker hon utmana föreställningen av objekts och fenomens tillstånd, genom att erbjuda ett alternativt perspektiv av perception. Återkommande i hennes konst är också den intresse hon har till de fysiska egenskaper som finns i det material hon arbetar med. Sara avslutade sina studier vid Malmö konsthögskola 2010 och bor och arbetar i Hammenhög.

Tonteckningar i D A och Hm är 3 blyertsteckningar på duk. Den gråa monokroma nyans av prickar som täcker teckningens yta är ett försök att översätta en ton till bild. De toner, eller ackord som ligger som grund för teckningarna D, A och Hm är Johann Pachellbells Canon i D. En barockkomposition vars musikaliska harmoni har fascinerat både matematiker, musiker och lyssnare och uppfattas som en perfekt harmoni. Kombinationen av ackorden har använts flitigt i både klassisk musik och modern popmusik sedan Canon i D ursprungligen skrevs. (Eventuellt som bröllopsmarsch till Johann Sebastian Bach) Genom ett högst subjektivt översättande av tonen till hur konstnären tycker att tonen ser ut, skapas ett fysiskt transkript av den universella harmoni mellan tonerna Canon i D.  

Tonteckningar i A, D och Hm (detaljbild), blyertsteckningar på duk; 130cm x 110 cm 180 cm x 140 cm och 180 cm x 140 cm, 2013

Copyright © 2007 Galleri Thomas Wallner.
Images or text on this site may not be reproduced or copied without permission from Galleri Thomas Wallner.
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4