Anders Krisár

Missed Mother

Eva, 2016, C-print, 38 x 30 cm

Galleri Thomas Wallner presenterar utställningen Missed Mother av Anders Krisár som arbetar med foto och skulpturala objekt. Det som är utmärkande för Krisárs särskilda världsåskådning är hans distinkta känsla för estetik, som lyckas balansera hans behov att utforska djupt rotade trauman med stringent konceptualism.

För första gången visar Krisár arbeten i marmor. Stenen som geologiskt föremål är här avgörande för konstverkets betydelse. Ett av verken föreställer Krisárs och hans mors ansikten uthuggna från samma block marmor. Deras ansiktsdrag skulpterades fram ur stenen som om de hade legat ansikte mot ansikte inuti berget under miljontals år. Ett annat besläktat verk, föreställer hans mors negativa mask nu utkarvad ur ett block marmor med de utmejslade resterna begravda i en hög med stoft och flisor inuti den sten som de karvades ut ifrån. Båda dessa verk tematiserar separation och förlust på ett sätt som är lika konceptuellt som konkret. Pendlingen mellan avslöjande och döljande, tillgänglighet och otillgänglighet är central i detta projekt.

För att skapa Eva (2016) lät konstnären gjuta hans nyligen avlidna mors ansikte i guld från hennes dödsmask. Verket finansierades av hela det arv som konstnären och hans bror fick från försäljningen av moderns hem. Guld är, i all sin sällsynthet, ersättligt och utbytbart medan en människas komplexa singularitet är oersättlig. I Eva är det därför inte guldets dyrbarhet som tillför värde till porträttet, utan personens dyrbarhet som tillför värde till guldet.

Till skillnad från Krisárs tidigare sammanfogade kroppar och torsoer, som är en och två på samma gång, introducerar Half Girl (right) och Half Girl (left) (båda 2016) en evig distans inom jaget som tycks omöjligt att överbrygga. Half Girl (left), som skapades kort efter moderns bortgång, är den första skulpturen i Krisárs oeuvre som inte utstrålar en känsla av inre styrka; det är den enda figur som tyngdkraften tycks rå på.

Själva akten att bearbeta ett naturmaterial liksom sten - att utverka en form ur den - är en metafor för dynamiken i komplexa relationer och känslomässiga band som formar vår identitet. I Krisárs verk är material som brons, vax, guld, marmor viktiga meningsbärare, förbundna med konstverkens betydelse.

Anders Krisár bor och arbetar i Stockholm. Han har nyligen ställt ut på Faulconer Gallery, Grinnell College, Iowa; The Institute of Contemporary Art at Maine College of Art, Maine; The Milwaukee Institute of Art & Design, Wisconsin; Kunstenfestival Watou, Belgium; och på Sven-Harrys konstmuseum, Stockholm. Krisár visar under hösten i utställningen ”Rodin and the Contemporary Figurative Tradition” hos Frederik Meijer Gardens & Sculpture Park, Michigan

Half Girl, 2016, Brons, 120,2 x 53 x 16,2 cm

Half Torso, 2017, Marmor, 60,5 x 26,3 x 19,8 cm

Copyright © 2007 Galleri Thomas Wallner.
Images or text on this site may not be reproduced or copied without permission from Galleri Thomas Wallner.
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4