Anders Romare

I landskapsmåleri används naturen som medium, men ljuset i Anders Romares bilder återfinns inte i någon känd natur. Han lyckas måla en artificiell urbanitet. Den specifika atmosfären är skapad av de lager som Romare begagnar sig av. Han har lyckats tygla vattenfärgen.

Det sceniska är påtagligt, utan att för den sakens skull ställa sig i vägen och bli till en distanserande effekt. Man kommer nära bilden. En av målningarna föreställer ett tomt rum där det saknas människor. Det är ett tomt rum, men i den tomheten ryms en redan spelad scen. Det kaosartade, och lämnade blir i Romares händer något vackert. Det blir ett slags Hammershoisk frånvaro.”

I Romares bildvärld återkommer smutsen och det smått förfallna. Och bråte. Denna bråte som blir en symbol för människans framfart. Det vi lämnar efter oss: det futtiga i vad som blir vårt eftermäle. Är det en kommentar: ska dessa avskrädeshögar representera något annat än sin dekorativa funktion i bildens komposition? Vill Romare säga något om vår situation? Detta behöver naturligtvis inte besvaras. Det räcker med att tolkningsmöjligheten är öppen. Det blir betraktarens sak att avgöra. Vi ställer frågor till bilden, och bilden kan besvara dessa utan konstnärens tillåtelse.
__________________________________

Textstycken fritt hämtade ur texten Pictorial Catastrophe – bildens katastrof av Sara Walker


 

Vinterpromenad
2011
Akvarell på papper
92 x 142 cm

Tågstallar i natten
2011
Akvarell på papper
92 x 142 cm

Tågstallar i natten
2011
Akvarell på papper
45 x 68 cm

Vinterpromenad
2011
Gouache på papper
45 x 68 cm

Snö och vattenpölar
2011
Akvarell på papper
69 x 90 cm

Vid spårets slut
2011
Akvarell på papper
45 x 68 cm

Copyright © 2007 Galleri Thomas Wallner.
Images or text on this site may not be reproduced or copied without permission from Galleri Thomas Wallner.
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4