Anna Finney


11 oct - 12 nov. Opening sat 11 oct. 12-16

				
				Anna Finneys bildvärld ger plats åt de skyddslösa. Utsatthet löper som en röd tråd genom många års bildskapande. Ursprunget kom till i en serie målningar med titeln ?Famous Bedrooms?, som avbildade olika berömdheters sovrum ? det mest intima utställt till allmän beskådan. Serien efter, ?Dom som ligger ner?, följde tanken vidare och skildrade personer sovande på t ex ett tvättstugegolv eller i en pappkartong. Återigen var det det mest intima, privatlivet och sömnen som utspelades inför öppen ridå ? som situationen ju ser ut för de människor som saknar ett hem. Utställningen därpå, ?Dom som väntar?, som visades 2005 på Galleri Brändström, var en direkt fortsättning på detta tema med liggande människor i väntan på något ? döden, livet eller en motivation till förändring. Det fanns ett frö i dessa bilder som handlade om den enskilda individens öde, ansvar och möjligheter, som sedan kommit att bli viktigare i senare målningar. Där fanns även tankar om vad åsynen av hjälplöshet väcker för känslor hos oss ? medlidande, men kanske också förakt. 

I de följande utställningarna har en förändring långsamt ägt rum i och med att personerna på bilderna börjat röra på sig, ta initiativ till att resa ? bort från eller mot ett okänt mål. Den existentiella symboliken i tunnelbanan fascinerar, resan i underjorden alltid med det totala mörkret som ovillkorlig slutdestination. En resa där vi färdas tillsammans i samma nu, men vid olika tidpunkter i våra liv. Vi möts, följs åt en bit och skiljs åt. Ödesmättat, men samtidigt så vardagligt, en ritual vi genomför varje dag närmast automatiskt. 

Utställningen som nu visas på Galleri Thomas Wallner heter ?Resenärerna?. Det är en utställning som helt ägnas åt porträtt. Människor som reser eller väntar på att ge sig av, i tunnelbanans genomborrande, artificiella ljus. En serie i serien består av små, gultonade svart-vita bilder som föreställer ett antal tunnelbaneresenärer. Några av personerna är nutidsmänniskor och andra är hämtade från målningar av Rembrandt, den store människoskildraren. Dessa olika personer möts för ett ögonblick i bildens rum på en gemensam resa genom tiden. Två stora målningar i utställningen talar till varandra som par - den ena föreställande en man som ligger på asfalten i utsträckt fosterställning, den andra konstnären själv sovande i en säng i samma ställning. En annan sorts resa antyds här, en som kanske har mer med dröm och fallande att göra.    

Resande man
Oil on canvas, 2007
109 x 125 cm


På väg
Oil on canvas, 2007
142 x 120 cm


 


  


 

Copyright © 2007 Galleri Thomas Wallner.
Images or text on this site may not be reproduced or copied without permission from Galleri Thomas Wallner.
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4