Astrid Göransson

Casting

K.C.
2011
Tempera på trä
118 x 80 cm (inkl. pall 18 cm)

V.V.
2011
Tempera på trä
118 x 80 cm (inkl. pall 18 cm)

S.S.
2011
Tempera på trä
118 x 80 cm (inkl. pall 23 cm)

A.J.
2011
Tempera på trä
118 x 80 cm (inkl. pall 23 cm)

A-S.L.
2011
Tempera på trä
118 x 80 cm (inkl. pall 23 cm)

Casting
2011
Bild ur video

 

Varje rörelse är en oändlig händelse. Varje steg och gest. Blicken hämtar sitt överskott hos det stinna. Blicken ges uppehälle, men den är stelnad i ett fångande, inte i ett gripande – avstannad, men hållnings-lös. Blick och hand, så skilda. Blicken sträcks inte ut, den kan inte famna. Stå still! Varje rörelse här låter sig saktas och fördröjas tillräckligt för att bildas. Bildandet är en rörelse som gör om sig, en upprepande rörelse. Rörelsen mäter sig mot bildens vana. Blickens skelande mellan det (förut) sedda och det framförvarande avbryts och stillas i bilden. Likheten drar sig undan porträttet. Enligt blickens vana är igenkänningens perception åsidosatt om sig själv och glömsk om sitt modellerande. Här sker nu en besättning, till en ark av gester. En vänder sina flamskvävda händer hitåt. Hennes händer är varken formulerade eller stumma, händerna händer och på händerna är ett oupphörligt bildande, ett bildande av ett yttre. Händerna har inget inre annat än mutation, ett förbi-passerande som de låter veckla ut. Händernas löpande band. I de rörliga bilderna syns besättningens famlande, inte något samspelt i vanans överlappande perspektiv, inte uniformerad. Medan blickens vana står vid sidan om och sorterar deras papper, rör händerna sig i ett skicka-vidare. Kvar är besättningens eget val - att sjösätta händernas skick, att avhända sig en gemensam figur. Det kvardröjande sotet efter beröringen. Bildandet s p ä r r a r, så som en skrivmaskin sprider sin kursiv, i en gest som vaktar världens ständiga svinn.

Kettil Segergren

Copyright © 2007 Galleri Thomas Wallner.
Images or text on this site may not be reproduced or copied without permission from Galleri Thomas Wallner.
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4