Bo Hylander

Utan titel
2011
Akrypå duk
116 x 89 cm

Bo Hylander är född i Malmö 1941, han växte upp i en kreativ miljö och även med seriernas hjältar som Fantomen, Mandrake och Stålmannen, särskilt fascinerad var han av deras kamp för det goda, mot det onda. Han utbildade sig till fotograf, men kände ett starkt behov av att röra sig i världen.1962 gjorde han en lång resa genom Europa och Afrika. 1964 började han på Forums målarskola i Malmö och genomgick dess tvååriga utbildning, tre år senare hade han sin debututställning i Lund. Vändpunkten i Bo Hylanders liv kom i Stockholm i början av 1970 – talet, han förlorade en kärlek, hans liv gick sönder och efter det börjar en ny tideräkning i hans liv, tiden efter explosionen. Han återvände till Malmö och har sedan mitten av 1980 – talet har han haft ett antal separatutställningar i Malmö, Göteborg, Stockholm, Norrköping och Köpenhamn.
Bo Hylander målar ofta självporträtt, med starka former och klara färger, klär han sina känslor i både ord och bilder, det inre av kaos och virrvarr låta han leva vidare i sina bilder, han ger fragment av sitt liv och han låter berättelser växa framför våra ögon, det är så tydligt det inre blir till idet yttre. Och det är en trängsel av starka känslor som skov av ångest och betryck. Under hela resan finns det rester från det gångna livets händelser, till detta kommer nya intryck, allt färgar av sig och lever vidare i hans bilder. Bo Hylander målar inte för att behaga andra, han målar för sig själv, för eget bruk, för att lösa upp sina mardrömmar och för att tygla sina svarta demoner, bara för en stund. De återvänder, då målar han igen och igen, han målar och han målar och ingenting händer, så säger han själv. I sin lägenhet går han runt i huvudsak bland sina egna dukar, han umgås dagligen med sina känsloporträtt. Det är svårt att tänka sig ett liv för Bo Hylander, utan hans egna bilder. På så sätt är hans liv starkt sammanflätat med hans konst.
Ord är starka och betyder mycket för Bo Hylander, han tycker om att skriva och att prata, han skriver gärna små berättelser och slagkraftiga aforismer, men känslorna besegrar orden, som inte räcker till för att famna och beskriva hans känslor, känslorna kommer till sin rätt och får sin plats i bilderna. Samtidigt försöker han ändå fånga viktiga existentiella frågor om hot, störningar, förluster, svek och sjukdom i det som han skriver. Ofta återkommer han till temat om att vara utanför de andras värld, han ser sig själv som att vara i en värld av kaos och kris, att vistas i icke – varat. Han känner sig utestängd med sina tankar och känslor, hans ord räcker inte till för att kommunicera med andra. Det är i bilderna han talar om sin värld.
Detta är ett försök att beskriva, tolka och analysera Bo Hylanders bilder, men samtidigt är det ett försök att försöka förstå hans liv, detta och hans bildkonst, det är två enheter som är så nära varandra. Ofta finns hans känslor i ansikten, som utsätts för hot, rädslor och attacker utifrån, de är redan plågade av inre demoner och mardrömmar. I ett ansikte finns allt detta i ett koncentrat och i ett direkt tilltal till dig som betraktare. Det är informell konst med stora koloristiska kontraster.
Bo Hylanders konst handlar om ett ständigt utforskande, ett ständigt grävande inåt, om att hålla kanalerna öppna mellan ett inre liv och en yttre skapad bildvärld, hans konst liknar ingen annans.
Denna text ska dels ge kunskap om Bo Hylanders liv och tankar och dels ska den ge en introduktion och ingångar till hans stora och rika bildkonstvärld.
Utan titel
2011
Akryl på duk
116 x 89 cm

Utan titel
2011
Akryl på duk
116 x 89 cm

Utan titel
2011
Akryl på duk
116 x 89 cm


 

Copyright © 2007 Galleri Thomas Wallner.
Images or text on this site may not be reproduced or copied without permission from Galleri Thomas Wallner.
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4