David Svensson

David Svenssons utställning på galleriet behandlar frågeställningar kring ljus, färg, tid och minne.

Ett av utställningens huvudverk, det måleriska readymde-verket Bleed Through, består av tjugofem år gamla semitransparenta solskärmar ursprungligen från utställningsrummen i den danska konsthallen Pakhuset. Tygerna som har filtrerat ljuset i utställningslokalerna är märkta av tiden och historien. Genom åren har de fuktskadats och missfärgats, vilket har bildat fantastiska laveringar på ytan. I sin tidigare funktion satt solskärmarna i taket, för att nu istället presenteras som målningar på väggen.

I kollageverken Absent Stories har konstnären använt sig av tomma boksidor från äldre böcker. Sidorna har precis som böckerna olika format och poapperskvalitet. Ibland har det bildats avtryck efter inflikade urklipp och med ålderns hjälp har sidorna ändrat färg. Dessa sidor som återfinns i en boks början eller slut bildar i kollagen en ny skimrande målerisk enhet mot den vita bakgrunden.

I de nya grafiska bladen har boksidorna istället fyllts med trycksvärta. Det handlar om språk, typografi och text som blir till bildlig svärta. Hela bokens innehåll samlas på en enda sida.
I ett av verken, Ett moln i byxor, Oblako V Sjt anach av Majakovskij, kretsar det kring avantgardistisk, futuristisk och konstruktivistisk svärta. Diktsamlingens 46 sidor har tryckts i lager på lager på det gamla bokbladet. Det är fortfarande möjligt att läsa enskilda tecken och ord, men verket börjar närma sig en svart kvadrat, vilket förstås kan föra tankarna till Malevichs  banbrytande Svarta Kvadrat från 1913.

Absent stories
2010
Kollage, boksidor
94 x 124 cm

Never trust the teller, trust the tale
2010
billack, rostfri plåt
edition 3

 

Gert Germeraad

Gert Germeraad  visar nya skulptur ur en serie om de franskjudiska barn som deporterades till Auschwitz under andra världskriget. Porträtten är hämtade ur boken "French Children of the Holocaust" av Serge Klarsfeld. I boken finns foton av  2000 av de över 20.000 barn som deporterades  från Paris. Germeraad tolkar deras porträtt i ett försök att närma sig dem emotionellt. I det konstnärliga arbetet har det varit viktigt att  göra barnen så trovärdiga som möjligt för att ge dem rättvisa och kanske upprättelse. Skulpturerna är gjorda i lera och efter bränningen är de målade.

 Jacques Jakabowicz, född 15 april 1931, deporterades 31 juli 1944.


Hélène Jaroslaw, född 27 juli 1927, deporterades 3 augusti 1942.


 


 


 

  

Copyright © 2007 Galleri Thomas Wallner.
Images or text on this site may not be reproduced or copied without permission from Galleri Thomas Wallner.
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4