Disa Rytt

Line of Flight

Mitt arbete grundar sig i undersökandet av måleriets verkningsmedel; spännram, färg och duk. Till måleriets premisser räknar jag även ljus, tid och det fysiska rum verken installeras i. Utifrån ett normkritiskt perspektiv och reflektioner kring queer fenomenologi utforskar jag måleriets bildmässighet. I mina arbeten vävs det fysiska rummet samman med måleriets inre rum, genom de transparenta dukar som placeras en bit ut från väggen skymtar spännram och bakomliggande vägg. Ljuset silas och ger upphov till skuggspel som i sin tur ger ytterligare en dimension åt målningarna.

Min arbetsprocess upplever jag som ett slätt landskap där tanken vandrar fritt och ostrukturerat, måleriet visualiserar tänkandet genom gesterna av min kropp. Den nomadiska tanken söker sitt sammanhang, sin fysiska form. Jag intresserar mig för förhållandet mellan processens dynamiska tidsaspekt, och formens statiska varande.

I mina senaste verk markeras målningens territorium av en skarp rosa kant runtom duken, där innanför formas trianglar av varierande opacitet. När blicken korsar den rosa linjen och rör sig vidare till de objekt som placerats en bit ut på väggen expanderar bildrummet. I skärningspunkten mellan blick, bild och rum, överges det avgränsade bildplanets stabilitet till förmån för ett blivande i rörelse. Någonstans här tycks måleriets premisser öppna upp för utrymmet mellan den släta tankerymden och gallerirummets strukturer, där synliggörandet av framträdandet som sådant, är vad som håller min uppmärksamhet.

Disa Rytt föddes 1984 i Lidköping och bor och arbetar idag i Stockholm. Hon examinerades från Kungliga Konsthögskolan 2012 och har sedan dess ställt ut på gallerier och konsthallar runtom i Sverige. År 2013 mottog hon det prestigefyllda Baertling-stipendiet.

Line of Flight, 2016, Akryl och gezzo på polyester och aluminium
130 x 60 cm samt 65 x 70 cm

Line of Flight, 2016, detalj

Utan titel, 2016, akryl på aluminium och polyesterduk,
2 x 220 x 60 cm samt 35 x 40 cm

Utan titel, 2016, detalj.

Utan titel, 2016, Akryl och gezzo på polyester, 130 x 60 cm

Copyright © 2007 Galleri Thomas Wallner.
Images or text on this site may not be reproduced or copied without permission from Galleri Thomas Wallner.
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4