Emil Z. Ekberg

The Wall, 2019, papperscollage, 160 x 80 cm

I sin andra utställning på Galleri Thomas Wallner visar Emil Z. Ekberg en ny svit teckningscollage. Ekberg har i sina verk skapat en egen bildvärld där vi rör oss genom tid och rum i grynings- och skymningslandskap. I bildernas landskap finner vi en mångfald av fåglar och djur och med dem är vi ömsom jagade ömsom i fritt fall. I Ekbergs bildvärld är ofta landskap och djur metaforer för mänsklighetens strävan och oförmåga. När vi i hans dramatiska bilder rör oss bakåt genom konst- och litteraturhistorien blickar vi framåt mot samtiden och ett västerland som återigen står vid ett vägskäl.

Emil Z. Ekberg är utbildad vid konsthögskolan i Malmö där han tog sin magisterexamen 2011. Han har tilldelats stipendier från Ellen Trotzigs Donationsfond och Konstnärsnämnden och är representerad på b.l.a Malmö Konstmuseum och Västerbottens Regionmuseum samt i flertalet privata samlingar. Hans verk ingår även i Skissernas Museums permanenta utställningar.
 

The Game, 2019, papperscollage, 160 x 80 cm

The Metropolis, 2019, papperscollage, 150 x 50 cm

Copyright © 2007 Galleri Thomas Wallner.
Images or text on this site may not be reproduced or copied without permission from Galleri Thomas Wallner.
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4