Gert Aspelin
Out of the web – paintings 2003-2007

9 feb - 5 mar. Opening sat 9 feb. 12-16.

Under den korta men intensiva period som Jackson Pollock arbetade med sina drip-paintings tillkom också några målningar i vilka han experimenterade med en ny figuration. Av dessa anses Out of the web (1949) vara den viktigaste. Liksom andra målningar från denna period är Out of the web uppbyggd av en härva ringlande färgsträngar som ligger överkorsade i ett intrikat mönster och bildar ett vibrerande nät (web) all-over. Men i detta verk har Pollock också med kniv skurit ut konturformerna av en rytmisk sekvens biomorfa figurer i lackytan. Sedan har han skrapat bort färg inom dessa områden och därmed blottlagt den råa masonit som bildar målningens underlag.

För mig har Pollocks målning kommit att bli en katalysator för att våga genomföra nya försök med mitt gamla motiv från marknadsbackarna norr om Kivik. I sluttningen är gräsytan på sina ställen bortsliten och sanden ligger blottlagd i fläckar och rännor. Det är en syn som upptagit mig sedan mitten av 1970-talet. Tiden har gett mig en tät väv att infoga bildtecknen i. Under arbetsprocessen har det utkristalliserats en avgränsad mängd enheter som kan kombineras i olika sekvenser. Nu tar jag hjälp av digital bildbehandling och hanterar sandrevorna som rena readymades. Min målsättning har varit att uppnå en tematisk variation med omväxlande ?stämföring?: ett landskapspartitur. Antingen blockerar jag formerna med mallar utskurna direkt efter datorutskrifter eller så trycker jag ut figurationerna på bildytan med silkscreenschabloner. Färgen pressas genom screenduken ? den kommer rent bokstavligt out of the web.


Kivik i januari 2008
Gert Aspelin

Loss. 2006
Olja & Silkscreen på duk
80 x 60 cm


Udden alla håll. 2005
Blandteknik på papper
105 x 90 cm


Lervatten med färgskala. 2007
Olja & Silkscreen på blästrad ritfilm
87 x 43 cm


Fragment. 2004
Olja & Silkscreen på trä
69 x 103 cm


More info at: www.gertaspelin.se

				  

 


  


 

Copyright © 2007 Galleri Thomas Wallner.
Images or text on this site may not be reproduced or copied without permission from Galleri Thomas Wallner.
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4