Hanna Sjöstrand

WORK

Hanna Sjöstrand har målat av Paul McCarthys arbeten. Hon rör sig fram och tillbaka och även sidledes genom historien i en ny utställning, WORK, som består av två verk, Painted och Brushes.

Painted
I filmen Painter från 1995 gick allas vår kladdfarbror Paul McCarthy lös på den abstrakta expressionismen. Med stor clownnäsa, ännu större öron, gigantiska händer och mycket gegga parodierade McCarthy sina samtida kollegor. På så vis gjorde han en berättelse av andras försök att behandla måleri som ett uttryck i sig.

Även om det är lätt att uppfatta hans film som ironisk så var den producerad i en transcendent tradition där McCarthy, som geni, arbetade via sin kropp. Hans clownmask öppnade dörren till något som närmast kan beskriva som ett transtillstånd varifrån målningarna kunde bli till. I sitt arbete med att återskapa filmens måleri har Sjöstrand därför underkastat sig vissa fysiska konceptuella krav. Det är efterapandet av konstnärens rörelsemönster som har drivit henne och en fascination för avbildandet som metod i ett pågående nu. Därmed ärPainted en fortsättning av Sjöstrands undersökande i verken Bruises och Ambassadörerna; hur ser sambandet ut mellan kropp och måleri?
Brushes
Ska konstnären tänka genom sitt arbete eller ska hen arbeta utifrån en analys? Det är en brännande fråga som fördes till sin spets långt före Paul McCarthy i Balzacs klassiska roman Det okända mästerverket. Där säger en av karaktärerna: Porbus, att konstnären bara ska tänka med penseln i hand. Sjöstrand har prövat den idén genom att måla sina penslar och inne i galleriets innersta låda, bakom Painted, får vi möta detta andra arbete, Brushes.

På så vis fördjupar Sjöstrand även sitt undersökande av den romantiska konstnärsrollen i samtidskonsten.

Ludvig Uhlbors
Dramatiker
 

Copyright © 2007 Galleri Thomas Wallner.
Images or text on this site may not be reproduced or copied without permission from Galleri Thomas Wallner.
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4