Jens Henricson

A Brief History of time

Skillnaden mellan konst och funktionella objekt. En medvetenhet om diskrepanserna mellan konst och verklighet. Konsten kan aldrig komma i närheten av verkligheten. Verkligheten låter sig inte beskrivas eller gestaltas helt och hållet. Heller verkar inte verkligheten kunna förstås till fullo. Våra ambitioner kan inte bli mer än försök som är mycket flyktiga i sin tidsbundenhet.

Vad skulpturerna än må vara glider dem mellan mening och närvaro. En dubbel mening och en frånvarande närvaro. Skulpturerna är konkreta men föreslår något svävande att upptäcka.

Verken är en simulering, en modell. Hanterbara miniatyrer av vad som händer därute, modellerade efter egna erfarenheter och tolkningar. I den psykologiska litteraturen brukar man säga att modellbyggare är bättre rustade för den verkliga världen.

Utan titel, 2016, skulptur, trä, glas och belysningsarmatur, 50 x 50 x 60 cm

Närbild

Närbild

Copyright © 2007 Galleri Thomas Wallner.
Images or text on this site may not be reproduced or copied without permission from Galleri Thomas Wallner.
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4