Maiken Stene

COPIES ON A STROLL er en maleriutstilling som består av kopier og fragmenter av minner fra et
gruvelandskap; et landskap som er i konstant forandringpå grunn av menneskeligeinngrep.
Som maler er jeg opptatt av perspektiv og forskyvning, og prøver gjennom den maleriske prosessen å forstå hvordan alle ting kan vokse og forvrenges i forhold til hvor jeg selv forflytter meg i landskapet. Ett av verkene i utstillingen; Innsikt fase 2består av kopierte utsnitt fra et større maleri som tar for seg disse problemstillingene.
Kopier av kopier av et gruvelandskap i forandring skaper sin egen uavhengige naturopplevelse i gallerirommet.

Storgangen 3, 2016, olja på duk, 114 x 180 cm

Insikt, fas 2, 2016, olja på trä

Copyright © 2007 Galleri Thomas Wallner.
Images or text on this site may not be reproduced or copied without permission from Galleri Thomas Wallner.
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4