Mette Björnberg

Innan allt faller

Som en röd tråd igenom Mette Björnberg konstnärskap, som sträcker sig över nästan två decennier, är skapandet av skulpturala verk som bär på oanade egenskaper. Med ett oklanderligtöga för färgsättning och materialkomposition, har Mette Björnbergs skulpturer en påtaglig närvaro i rummet som inte går att ta miste på. De nästan kräver att låta sig undersökas på nära håll. För den oinvigde kan de te sig som översvallande glada men verken bottnar inte sällan i det självupplevda och kan sägas utgöra en återspegling av konstnärens inre sinnes – och känslovärld. Korta men deskriptiva verkstitlar ger en antydan till ett djup och komplexitet som möjligen inte uppfattas redan vid första anblick.
På Galleri Thomas Wallner ställer Mette Björnberg ut två skulpturer med de tudelade titlarna ”Innan allt faller I & II”. De två skulpturerna, som skjuter i höjden och onekligen tar rummet i anspråk, ursäktar inte sin existens. Med utställningstiteln ”Innan allt faller” i åtanke, ligger en allegorisk tolkning för det sköra livet nära till hands. Med vardagens ständiga utmaningar finns kaoset som bekant alltid inom räckhåll. Mer bokstavligt tolkat så kan titeln även antas omtala verkens underliggande konstruktion som de fysiska förutsättningarna till trots står stadigt förankrade på utställningsgolvet.
De förtäckta metallrören som konstruktionen vilar på har utsmyckats med figurativa komponenter varav en del känns igen från tidigare verk och har kommit att bli karaktäristiska för Mette Björnbergs skulpturer. De figurativa komponenterna, noggrant genomtänkta, tycks berätta om olika skeden av livet. Blomster antyder tillväxt, böcker kunskap och bildning och spegeln tjänar som symbolik för jaget. En hårfläta, här talande för skönhet och ungdom, återfinns i toppen på en av de två skulpturerna och förkunnar att fallet, eller snarare slutet, alltjämt lurar runt hörnet.
Ashik och Koshik Zaman (C-print)

Mette Björnberg examinerades från Malmö Konsthögskola 1996 och är bosatt och verksam i Södra Mellby. Mette Björnberg representeras av Galleri Magnus Karlsson i Stockholm sedan flera år tillbaka och visade en separatutställning, ”Andrum”, på galleriet i fjol. Mette Björnberg har ställt ut på Galleri Thomas Wallner vid ett flertal tillfällen, nu senast i grupputställningen ”Polyfoni 2” tidigare i år.


 

Foto Johan Månsson

Copyright © 2007 Galleri Thomas Wallner.
Images or text on this site may not be reproduced or copied without permission from Galleri Thomas Wallner.
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4