Nicklas Randau

Mellan världar

”FÖR-VETAT blöder

två gånger bakom förhänget,

med-vetat
pärlar”

Det är underligt att måla något som inte går att titta på; när ögonen öppnas är själva sättet att se tillbakavridet. Jag ser på världen, men ser inte längre inuti den.

”Vid uppvaknandet flyger mitt sinne, direkt från det nära, för att åter skapa, i en värld där byggande är gratis, eller nästan gratis.”

Här är något annorlunda, det är ett annat här än det som nyss var; i drömmen svävade jag ovanför vattenytan, mot de tre öarna där skogen och träden lutar.
”Vad är en paradox? En paradox är en typ av tänkande som sträcker sig ut men aldrig når slutet på sin tanke. Varje gång utsträckandet inleds sker, mitt i resonemanget, en avståndsförskjutning och svaret blir ogripbart.”

Om de faller landar de i kudden.

 

  Paul Celan, Det sena verket (Riga: Albert Bonniers förlag, 2020), 483.
  Paul Valéry Collected works of Paul Valéry, volume 2, Poems in the rough (Princeton: Princeton University Press, 1969), 159.
3 Anne Carson, Eros den bitterljuva (E-boksproduktion Bonnierförlagen, 2020), 141.
 

  

Nightlight, 2021, olja på duk, 115 x 140 cm

 

Regnet inomhus, 2021, olja på duk, 190 x 195 cm

Utan titel, 2021, olja på duk, 70 x 95 cm

The drawing light, 2021, olja på duk, 70 x 95 cm

 

Submarine, 2021, olja på duk, 45 x 55 cm

Copyright © 2007 Galleri Thomas Wallner.
Images or text on this site may not be reproduced or copied without permission from Galleri Thomas Wallner.
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4