Nichlas Winmalm

Galleriet

The warriors
2010
Oil on canvas
60 x 150 cm

Speed of the sound of loneliness
2010
Oil on canvas
120 x 200 cm

Late winter song
2010
Oil on canvas
60 x 150cm

Sail away ladies
2010
Oil on canvas
75 x 95 cm

Not dark yet
2010
Oil on canvas
75 x 95 cm

CM Lundberg/Åsa Nylén

Konsthallen

CM Lundberg
Worm
2010
Akvarell
32 x 24 cm

CM Lundberg
Den förnuftige rucklare
2010
Akvarell
32 x 24 cm

CM Lundberg
Den egyptiska cigarren
2010
Akvarell
32 x 24 cm

CM Lundberg
End of the line
2010
Akvarell
32 x 24 cm

CM Lundberg
Nu är både dina fäder och förfäder döda
2010
Akvarell
32 x 24 cm

Åsa Nylén
Snöbollseffekten
2010
Tempera & Vinyl
200 x 250 cm

Åsa Nylén
Utan titel, kl 15.05
2010
Olja på färgflagor från tak
70 x 100 cm

 

Nedan en fristående text av Giuliano Medici om upplevelsen av CM Lundberg och Åsa Nyléns verk.

 

Är detta jord denna plats? Är detta land eller hav? Vad kännetecknar denna kornighet, är det tredje världen - är detta jord denna plats detta land eller hav denna kornighet den tredje världen - helt och hållet abstrakta land innan brofästen myller dagtid myller nattetid - djupet är medvetande

morfogenetiska fält fulla av minnen interagerar i vågor - djup-till-djup resonans genomtränger alla nivåer - omedelbar medvetandeförvandling med förmåga att beröra på oerhörda avstånd bor genomtränger alla subjekt och sammanför dom

vänster höger mannen kvinnan ligger orörligt densamma expanderande symmetrisk
ren yttre aktiv acceptabel ego maskulin - smutsig inre passsiv skamlig privat undermedveten feminin - civiliserat värdigt legitimt verkligt mänskligt strukturerat liv - vild syndig illegitim overklig djurisk kaotisk död

vågar nedgången i fakta kollapsa - kollapsen vänder språket in i sömnen på gatan solbrända håriga förstenas skallar bryt strömmen SVT k k k Symbolerot lorotsebym osme bly rot lobo tr yes m mtr skarpare bryt strömmen ur tjärnen står det skrivet.. ur förfallet ur tjärnen ytterligare ett förfall ytterligare förfall till terminal medvetande klyvning föreställningen bild som rumslighet

nummer se höra känna lukta smaka - slangen i munnen - en rädsla - mot en större obruten bägare - hänger sand glas i huvet hålet - paralyserad - strålkastaren kopplas till kameran ombord LIL Pot GUS TUS KAT DOG SIS ROL GOI BOG SOL TIS LAB PAN KOG EMA ROI MOI LIL Pot GUS TUS KAT DOG SIS ROL GOI BOG SOL TIS LAB PAN KOG EMA ROI MOI välkommen vakar inträde ackumulerar okända sinnen - kedjar avgrund till fotografi fönster - repeterar för transkribering transkriberar hur rummet faller samman i kaos - infinit - i ett av tre icke-syntetiska färgers (blått rött gult) skrift test

rengör skamlöst genom konst det onaturliga - avskilja elementen från deras praktiska sammanhang - förskjuta varseblivningens nivåer - blottlägga det dolda - bortom all uppmärksamhet – beskriv hur det känns - närbilderna-selektionsprocessen - klippen-associationerna - återblickarna-det ofrivilliga minnet - projektion-hallucination film/genom sensoriska och motoriska optiska och akustiska nervimpulser som faller sönder i drömmen och i drömmen - en hänvisning till en annan dröm

tankarna hör till landskapet drar chock kristaller längs det inre sluttande planet mot "Bergskakare"—E-NE-SI-DA-O-NE som fäller trycket - i huden i blodet i benen i glas - aktiv BALMZROT vakar vid stenen i den radioaktiva zonen

elektromagnetiskt genus: kosmiska strålar, gammastrålar, röntgenstrålar, ljus, infrarött ljus, mikrovågor - rå energi genus: i områdena med högst energi densitet - gravitativ, elektromagnetisk, starka och svaga radioaktiva fält består av många lager bär på en historia men ett kollektivt medvetande existerar förmodligen inte

tvinga material till flimmer - ägg som går sönder - du är försenad bra - till första, andra eller tredje rummet - höga frekvenser av slumpmässiga sammanträffanden släpper in en drömminnesbild invirad i plast - det är vansinne förlossat genom ögat - den ligger och stirrar i en liten box - cista

senare framträder idén att ens kropp lemlästas av penetrerande jättar - dessa fantasier hänvisar till kroppens inre organ, magen och inälvorna och öppningarna för inträde och utgång och även ett intensivt begär efter att söndra - en intensiv rädsla för att slitas i stycken och ätas

mentala strata spelas - som den inre världens topografi - liv - tillvarons förspråkliga lägen - inte som bilder men som psykiska reaktioner under medvetetandets tröskel skiljer sej mandala cirklar, pyramider, pentagram, svastikor

nerför ett grått ras där vinden i träden blir märkligt närvarande lockande skulpturala lagar som förbinder oss med den yttre och den inre plastiska oändligheten – där utsida och insida, objekt och kontext smälter samman i ett dynamiskt fält ett evigt tillstånd

en reflektion av Djupet - en punkt vid vilken människan måste dra sig tillbaka frysa andas särade från kropp till kropp blåser ett ökenliknande landskap upp sandens passerkortdröm - tunnas ut i glider över - räkningar allmänna principer organiserad forskning ordning överallt - delas i mottagarmonader försvinnande som sperma ägg dödlig fusion naturlig hastighet - splittrad eggparanoid syndromterminal - vänd - huvudet - lyfter - ur - tjärnen för att sammansmälta med.. ingenting att jämföra med - försvunnen i symmetrin

vi har blivit rasistiska minnen av filmbilder vänner, ingen riktig handling - brytningen kan inträffa oavsiktligt när som helst – vi måste fokusera på brott - släcker stänger av telefonen datorn lägger oss utsträckta mellan systemen ihopväxta vertikalt i väntan - lyfter ur tjärnen förfallet som inte kan stå för sej och utför - i namn av en stat en idé avvägning – utför dom andra inte en själv med ena handen - med andra handen utplåna också dom sina

omformning medvetet över gränsen var möjligt sant övergrepp - det man inte kunde det man vägrade.. tro? - ögonblickligt bortträngd nerför en sluttning - given - själv åt sej själv som aldrig förr givits - konsekvenserna chockartade inte möjliga att föreställa - nyckfull oigenkännlig med förvriden hand kommer av det otänkta otäckta som långsamt förmörkar tjärnen för att aldrig mer vara densamma - för skönhet – spränger dom inifrån
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Copyright © 2007 Galleri Thomas Wallner.
Images or text on this site may not be reproduced or copied without permission from Galleri Thomas Wallner.
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4