Nina Bondeson

Ur berättelsens mitt

Hölderlin, Embroidery

Bestämningsnycket för undanskymt leverne, Embroidery, detail

Detalj

Copyright © 2007 Galleri Thomas Wallner.
Images or text on this site may not be reproduced or copied without permission from Galleri Thomas Wallner.
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4