Sofie Arfwidson

”A NORMAL DAY”

5 apr - 30 apr. Vernissage lör 5 april. 12-16.Sofie Arfwidson är en historieberättande målare. Hennes verk baseras på figurala teman, möten mellan människor, sagoväsen och djur i alldagliga och overkliga sammanhang. Det som visas påverkar omedelbart betraktaren, som inte kan förbli oberörd av måleriets gåtfulla uttryck och dess intensiva färgstarkhet.

Immendorflärjungens teman grupperar sig omkring mytologi och betraktande av vardagen och stegrar sig till en drömlikt overklig expressionism. Ofta flyter det framställdas gränser samman, och ofta får målningarna en betydelse utöver det visade. Det går då inte alltid att entydigt bestämma, vad verken handlar om.
Nymfer, fauner och sagoväsen delar Arfwidsons bildvärld med människor och djur i en dels deprimerande, dels overkligt kolorerad miljö. Till och med vardagliga scenerier tenderar övergå i det absurda och expressionistiska. Varje gest slår över i det groteskt känsloladdade. Den i sig själv förälskade Narcissus, med alltför lång hals och starkt böjd överkropp, blir till en synonym för betraktandet och tillståndet av försjunkenhet i självförälskelsen. Den hänryckt hopslingrade gruppen av faun med nymf från 2007 fortsätter i den omgivande trädgruppens maniererade former. Mannen, som går ut med hundar, i ”A normal Day” dras av de motsträviga djuren samtidigt mot bildens alla hörn och tappar därigenom bildligt talat huvudet. Kompositionen, komplext spänd som i kramp i bilden, är också ett särdrag för Sofie Arfwidsons verk.

Många av de avbildade figurerna förblir gåtfulla, faller ur kontexten av konstens vanliga stilar. Handlar det om sättstycken i kristen ikonografi, om teman ur sagor och legender, om bilder i en popkultur?
Svenskan använder en komplex bildrepertoar, som hon till lika delar hämtar ur konsthistorien, bruksgrafik och reklaminslag. Hennes bildskatt, som hon förtätar till narrativa scener och ständigt på nytt väver ihop, har många rötter och hänsyftningar. Blixtsnabbt dyker det till exempel upp bilder ur biograffilmer alldeles bredvid motiv ur 1600-talsgrafik (i synnerhet i teckningarna). I sprudlande associationsglädje uppstår här komplexa konstellationer, som med nödvändighet  kräver en tolkning. Målningen med titeln ”1937” visar en pojke, som stiger ner i en vak, medan skugglika väsen tycks egga honom. Titeln fordrar en historisk tolkning, men den är svår att komma underfund med. En obehaglig stämning i bilden tyder på ett historiskt sammanhang med Tredje riket. Något auktoritärt och förtryckande är påtagligt i denna bild utan att de facto vara uttydbart.
Också i de direkt färgglada bilderna förblir förstämningen ett sammanbindande element. En oinskränkt glad stämning ses aldrig, snarare en melankolisk livskänsla med gåtfulla, grubblande inslag, en känsla som tycks tala mycket om ett hot.
Som overkliga avbilder visar Sofie Arfwidsons verk hän mot vår tids samhälleliga villkor. En längtan efter personlig närhet och samhörighet kontrasterar här mot hotet genom olika i bilderna inneboende komponenter. Endast sällan vidgas ögonblicket till evighet, växer plantor över de i dröm eller kyss försjunkna gestalterna.

Dr. des. Martin Steffens
Kurator, konsthistoriker

                Översättning till svenska:
                Birgitta Ormelius
                Fil magSunshine.
Olja på duk.


Fight club.
Olja på duk.


First in spring.
Olja på duk.Return of saturn.
Olja på duk.A normal day.
Olja på duk.


 


  


 

Copyright © 2007 Galleri Thomas Wallner.
Images or text on this site may not be reproduced or copied without permission from Galleri Thomas Wallner.
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4