Tomas Lundgren

"Appearance through Absence"

Appearance through Absence utgår från porträttets förmåga att lyfta fram en människa och samtidigt synliggöra frånvaron av densamma. Utställningen består av en grupp målningar föreställande anonyma människor som i medicinska och vetenskapliga syften har blivit dokumenterade och arkiverade.

Tomas Lundgrens arbete kretsar kring det förfutna. Han utforskar representationen av människan i olika historiska källor och sätter detta i relation till porträttmåleriets konventioner och tolkningssätt. Verken i utställningen undersöker betraktandet av de spår som de porträtterade och den porträtterande lämnat efter sig.

Serien Mask föreställer hemkomna soldater från första världskriget som bär proteser över sina skadade ansikten. Maskerna tillverkades för att dölja förvanskningen och för att återskapa deras tidigare ansiktsdrag. De fungerar också som ett slags minnesbilder; bilder av hur något en gång sett ut.

Blind Girl är en rad målningar i samma format där de olika delarna i verket fungerar som tolv separerade lager färg. Varje del är en tillbakablick och samtidigt en fortsättning av det tidigare lagret. Avsaknaden av en mötande blick är återkommande och upprepningarna belyser det bedrägliga i avbildningen.
I verken Head Length x Width och Body Length x Trunk representerar respektive målning en specifk persons ansikts- eller kroppsmått, hämtade från Bertillon-kort (tidiga identifkationskort). De visuella spåren av de porträtterade konkretiseras endast i formaten (17,9 x 14,4 cm, 18,6 x 15,1 cm etc).

Tomas Lundgren är född 1985 och utbildad på Konsthögskolan i Malmö (BFA 2010) och Akademin Valand (MFA 2013). 2014 mottog han Fredrik Roos Stipendium och har under de senaste åren ställt ut på bland annat Moderna Museet Malmö, Göteborgs Konsthall och Malmö Konsthall.
 

Mask
2014-2015
Olja på duk
130 x 110 cm

Mask 2.3
2015
Olja på duk
55 x 71 cm

Mask 1.1
2014
Olja på duk
250 x 200 cm

Mask 1.2
2015
Olja på duk
22 x 27 cm

Blind Girl
2014-15
Olja på duk
44 x 31 cm vardera, 12 delar

Body Lenght x Trunk
2014
Olja på duk
162 x 89 cm

Head Lenght x Width
2014
Olja på papper
44,2 x 38 cm

Copyright © 2007 Galleri Thomas Wallner.
Images or text on this site may not be reproduced or copied without permission from Galleri Thomas Wallner.
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4