Polyfoni 6 med 96 konstnärer firar galleriets 50-års jubiluem

DAtum