Anders Stolt

DAtum

Stilleben och landskap

Om stilleben.
Bakgrunden är denna: 1992 började jag på konstfacks keramiklinje, men med dåliga för-
kunskaper. Mina kurskamrater var redan halvproffsiga medans mina egna drejningsförsök
totalhavererade.
Jag bytte till skulptur i Umeå och arbetade i andra material.
Misslyckandet med keramik låg dock och gnagde i medvetandet.
1999 gjorde jag skålar av papp och färglade dessa så att de liknade keramik.
Sedan dess har det rullat vidare och resultatet är det jag nu visar.
Det handlar om att stöpa om en negativ upplevelse till något positivt.
Att ta om. Konstens möjlighet till alternativ och omprövning.
Personlig revansch. Arbetet vilar lika mycket i den tunga stillebentraditionen som i en
högst personlig erfarenhet.
Dessa objekt föreställer keramik som jag kanske kunde ha gjort om jag valt att fortsätta
som keramiker. / Anders