VÄLKOMMEN TILL
GALLERI THOMAS WALLNER

AKTUELL utställning

20231125 - 20231231

”TERMITERNAS LIV: BÖRJAN”

Maurice Maeterlinck skrev en bok om termiter för snart hundra år sedan och han stal större delen av innehållet från Eugène Marais. Ungefär som myror stjäl termitstackar, utrotar invånarna och tar över vardagslivet i den trevliga bostaden. Ungefär som termiter stjäl livsutrymme från andra organismer, samplar, tuggar i sig, stöter ut som byggcement. Ungefär som jag själv tillsammans med en oräknelig mängd insektsliknande konstnärssystrar tuggar i oss varandras erfarenheter och arbeten under arbetet med våra egna erfarenhetsmonument, mina egna, avskilda konstverk, mina egna minnen och sår och glädjeämnen, öppna för världen och öppna för de andra eftersom det egna redan på något vis innehåller världen och de andra mitt inne i ett obegripligt centrum.

20231125 - 20231231

MÖRKER (UT UR OCH IN I)

Mörkret. Tiden. Frågorna. Svaren. Jag. Tiden. Längtan. Hoppet. Dem. Tiden. Hotet. Tiden.

Hatet. Tiden. Tiden. Vi.

Charlotte Elm Ravn (f.1972) och bor och arbetar i Hammenhög på Österlen.

“Jag har en bakgrund inom både scenkonst och bildkonst och har under hela mitt yrkesliv rört mig där emellan. Spåren av min scenkonstbakgrund visar sig genom att jag är intresserad av kroppen, tiden och rummet. Jag arbetar oftast intuitivt och i långsamma processer med en önskan om att uttrycka ett tillstånd eller en ton som vill formuleras.”

KOMMANDE utställningAR

Polyfoni 6 med 96 konstnärer firar galleriets 50-års jubiluem

20240316 - 20240602

Nicklas Randau

20240608 - 20240714

Carl-Oskar Jonsson

20240608 - 20240714

Rune Hagberg, minnesutställning

20240720 - 20240825

Mats Bergquist

20240720 - 20240825

Tidigare utställningAR

20230902 - 20231008

20231014 - 20231119

20230902 - 20231008

20231014 - 20231119

20230722 - 20230827

20230722 - 20230827

20230610 - 20230716

20230610 - 20230716

20230429 - 20230604

20230429 - 20230604

SE FLER tidigare utställningar

Galleri Wallner
öppnade 1974

Galleri Wallner öppnade 1974 i Malmö. Galleriet blev snabbt erkänt som ett av de viktigaste gallerierna för nutida konst i Sverige.