Anna Ekman

DAtum

De sovande

Legenden om sovarna handlar om en grupp människor som när de lyckats finna ett skydd från sina förföljare faller i en djup sömn som varar i 300 år. När de vaknar upp i tron att de bara sovit en enda natt hinner de se förändringen världen genomgått innan de faller i sömn igen, nu för alltid. Gömstället i legenden, som finns både i en kristen och en muslimsk version, har hittats på en mängd olika platser i världen, bl a i öknen och i havet. I De sovande återfinns tillflykten i den melankoliska och ensamma nordiska snårskogen, belägrad av dimma.
Nu som då lever vi i en tid präglad av oro över hur framtiden kommer att se ut och verket kan ses som en kommentar till den ovisshet varmed vi närmar oss den. Fotografierna har stillheten hos en tidig vandring i skogen, men också det spöklika i när det mänskliga återkommer i en annan och främmande skepnad, på gränsen mellan dröm och verklighet. De sovande blir sedda utan att veta om det. Vi vet inte när i tiden vi befinner oss – före eller efter att något hänt – men den ljusa dimman ligger tät och bronsfärgad, förorenad eller färgad av de röda skyar som förebådar storm.
Projektet är en fristående fortsättning från utställningen The Seven Sleepers på Tegen 2 Supermarket Art Fair, 2015.

Sleeping, photography, edition 3
Sleeping, photography, edition 3