David Svensson/Gert Germeraad

DAtum

David Svensson

David Svenssons utställning på galleriet behandlar frågeställningar kring ljus, färg, tid och minne.

Ett av utställningens huvudverk, det måleriska readymde-verket Bleed Through, består av tjugofem år gamla semitransparenta solskärmar ursprungligen från utställningsrummen i den danska konsthallen Pakhuset. Tygerna som har filtrerat ljuset i utställningslokalerna är märkta av tiden och historien. Genom åren har de fuktskadats och missfärgats, vilket har bildat fantastiska laveringar på ytan. I sin tidigare funktion satt solskärmarna i taket, för att nu istället presenteras som målningar på väggen.

I kollageverken Absent Stories har konstnären använt sig av tomma boksidor från äldre böcker. Sidorna har precis som böckerna olika format och poapperskvalitet. Ibland har det bildats avtryck efter inflikade urklipp och med ålderns hjälp har sidorna ändrat färg. Dessa sidor som återfinns i en boks början eller slut bildar i kollagen en ny skimrande målerisk enhet mot den vita bakgrunden.

I de nya grafiska bladen har boksidorna istället fyllts med trycksvärta. Det handlar om språk, typografi och text som blir till bildlig svärta. Hela bokens innehåll samlas på en enda sida.
I ett av verken, Ett moln i byxor, Oblako V Sjt anach av Majakovskij, kretsar det kring avantgardistisk, futuristisk och konstruktivistisk svärta. Diktsamlingens 46 sidor har tryckts i lager på lager på det gamla bokbladet. Det är fortfarande möjligt att läsa enskilda tecken och ord, men verket börjar närma sig en svart kvadrat, vilket förstås kan föra tankarna till Malevichs banbrytande Svarta Kvadrat från 1913.


Gert Germeraad

Gert Germeraad presents new sculptures from a series of portraits of french jewish children that were transported to Auschwitz during the Second World War. The sculptures refer to pictures from the book ”French Children of the Holocaust” by Serge Klarsfeld; a book that contains pictures of 2000 of the more then 20.000 jewish children that were deported from Paris. Germeraad interpret these pictures into sculpture in an attempt to get a close emotional relation to the children. The aim is to keep the memory of these children alive by telling their stories of incomprehensible fate. In this artistic interpretation the credibility of the portraits is paramount.

The sculptures are made in ceramics and painted after firing.

David Svensson – Absent Stories, 2010 Collage, bookpages 94 x 124 cm
David Svensson – Never trust the teller, trust the tale, 2010 Car lacquer, stainless sheet Edition 3
Gert Germeraad – Jacques Jakabowicz, född 15 april 1931, deporterades 31 juli 1944.
Gert Germeraad – Hélène Jaroslaw, född 27 juli 1927, deporterades 3 augusti 1942.