Ebba Bohlin

DAtum

The human age

antropocen [-se:ʹn] (av grekiska aʹnthrōpos ’människa’ och kainoʹs ’ny’), människans tidsålder, föreslagen geologisk epok vanligen avseende tidsperioden efter cirka 1800, under vilken människan har utgjort en betydande faktor i förändringen av jordens geologi, klimat och ekosystem. (NE)

Ebba Bohlin arbetar med installationer i varierande medier, ofta i monumental skala. De senaste åren har Bohlin genomfört en serie offentliga verk, exempelvis i Annedal för Stockholm konst: Konkret transcendens (2012) – en 17 meter lång blå järnbro/ljusskulptur. Parallellt med de offentliga uppdragen har Bohlin visat en serie tillfälliga, ofta platsspecifika installationer. En av de senaste Wandelstern (2015) på Kulturhuset i Stockholm, i samarbete med Stadsteaterns rekvisitaförråd. Bohlins konstnärskap knyter an till teman av gränsöverskridande, yttre och inre rum samt en konstruerad natur/lighet. Materialburenheten är återkommande och även ett språkligt intresse.

Ebba Bohlin innehar Konstnärsnämndens 2-åriga arbetsstipendium och har det senaste året bl. a. ställt ut separat på Kulturhuset och Konstnärshuset i Stockholm, samt färdigställt ett offentligt monumentalverk i Gislaved, Småland samt i Bergen, Norge. Under hösten är hon aktuell i samlingsutställningen Imago mundi i Venedig samt på Uppsala konstmuseum och med ett nytt offentligt verk till Torshälla i Eskilstuna kommun.

Fin de partie 2015 Polyestertyg 320 x 625
Cumulus 2015 Träsnitt monterat på motor (3 volt) 20 x 30 x 24 cm
Recognize yourself 2015 Lövträd & Epoxy Varierande storlek