Hanna Sjöstrand/ Simon Möller

DAtum

Hanna Sjöstrand

Bruises

Hanna Sjöstrand har bett andra målare att ge henne blåmärken. Hon har sedan målat dessa blåmärken i formatet 122 ggr 169.

Vi formulerar oss till stor del genom att stöta in i varandra. Det är när våra gränser testas som vi blir tydliga för oss själva. Sådana kollisioner lämnar märken efter sig och kanske är det dessa märken som definierar oss?

Intressant måleri lyckas ofta med konsten att förhöja utan att förhäva. Bruises rör sig i den spänningen och erbjuder också ett sammanflätat möte mellan hantverk och koncept. Märkena, och berättelsen bakom dem, växer bortom sig själva och det rum som omger vårt möte. I den expansionen så uppstår det en hissnande diskussion om vad det innebär att vara människa.

Bruises gör därmed intryck men lämnar också avtryck och verket pekar på så vis mot konstens förmåga att både transformera och penetrera. Jag ställs inför den skapande människans verklighet; att vara både givande och mottagande.

Vissa verk gör sig angelägna på två nivåer. De når ut till den grupp som behärskar mediets alla nyanser men också till dem som inte har satt sig in i konstens diskurser.

Hanna Sjöstrand lyckas gång på gång ställa sig där det mötet inträffar, så även i Bruises, och resultatet är ett möte som rör sig från målarna, via Sjöstrands hud, genom timmarna i atején, ut ur duken, in i mig och sedan mot den punkt där de försvinner i den köttsliga upplevelseamöba som utgör människoartens samlade erfarenhet.

Ludvig Uhlbors

Dramatiker och performancekonstnär


Simon Möller

Adaption

Simon Möller (född 1974 i Stockholm) är Svensk bildkonstnär, boende och verksam i Malmö sedan 1997. Han arbetar med film, installationsvideo och skulptur. Han har studerat film och konst och har en master i fri konst från Konsthögskolan i Malmö 2008.
I Möllers arbeten har undergångstematiken genom åren varit tongivande men det har inte nödvändigtvis varit världens slut som skildrats utan många gånger fysisk eller psykisk förlust, sönderfallande jagbild och entropi. Hans karaktärer och bilder får ofta stå modell för psykologiska skeenden och mekanismer.
Möller arbetar även med Visual Effects för film. I arbetsprocessen med andra kollegor inom filmvärlden och i den faktiska utövningen ser Möller tagningar brytas ner till pixlar som manipuleras i RGB samt X Y och Z-led. Magi och narrativ är omvandlade till antal bildrutor att producera. ”Adaption” utgår från detta sätt att uppleva bild. I arbetet har olika bildinställningars kamerarörelser reducerats till horisontlinjer som förflyttar sig i X och Y. Istället för dialog eller musik har bildens luminiscens översatts till sinuskurvor.

Hanna Sjöstrand – Bruises 1, 2012 Oil on panel 122 x 169 cm
Hanna Sjöstrand – Bruises, 2012 Oil on panel 122 x 169 cm
Hanna Sjöstrand – Bruises, 2012 Oil on panel 122 x 169 cm
Hanna Sjöstrand – Bruises 2012 Oil on panel 122 x 169 cm
Simon Möller – Adaption 08 2013 750 x 576 pixlar
Simon Möller – Adaption 09 2013 720 x 576 pixlar
Simon Möller – Adaption 12 2013 720 x 576 pixlar