Nicklas Randau

Verk
Följande verk av Nicklas Randau finns till försäljning. Vänligen kontakta oss för mer information.
Sommarregn, 2023, Olja på duk, 35 x 26 cm
Untitled (moon), 2023, Olja på duk, 26 x 35 cm
Atlantis, 2018, Olja på duk, 205 x 280 cm
BIOGRAFI

Det inre poetiska bildrummet kan vid en hastig blick, vara något strikt individuellt, men i princip finns det alltid referenser framåt eller bakåt i tiden. Dessa vittnar om en delad, ibland allmänmänsklig erfarenhet. Oljefärgen och dess speciella fysiska kvaliteter och sätt att bete sig på en yta är av stor vikt.

Atlantis