Leif Holmstrand/Anders Soidre

DAtum

”HEADQUARTERS”

”Leif Holmstrand är konstnär, författare och musiker. Resultaten av hans verksamheter bör nå ögonen och öronen genom ilsket halvtransvestitiska, gyllene kontaktlinser burna av en uppmärksamt tittande och lyssnande, ja, filtrerande människa – som är ledsen. Han är född 1972, bosatt i Malmö och har tacksamt låtit sig färgas av den samtida japanska konstscenen.”
”Leif Holmstrand visar en stor serie arbeten, varav de allra flesta är nya och tillkomna under 2012. Men de representerar sammantaget slutfasen av en lång process som löpt över åtminstone ett halvt decennium, säkert längre, och som i mycket har handlat om relationen mellan samtida skulpturala uttryck och performance rekvisita, scenografi.

Tiden och den kulturellt könsbestämda kroppen står i centrum; bakåt skjuts tanketrådar ut från misshandlade exemplar av Nordisk Familjebok (från mellankrigstiden), men den näring som hämtas ur historien visar sig förgifta de samtida, textila kroppar som dominerar utställningen. Könsutredning, transexualism och osäkrat genus finns som teman här, men framför allt idéer om den barnsliga, karnevaliska kroppen som inte erkänner sina gränser (men som ändå tvingas in i ordningen).”

Leif Holmstrand – Headquarters
Leif Holmstrand – Headquarters
Leif Holmstrand – La Llorona
Anders Soidre – air freshener/HEALTHIER LIFE, 2012 Steel, glass and plastic 67 x 59 cm
Anders Soidre – air freshener/HEALTHIER LIFE, 2012 Steel, glass and plastic 67 x 59 cm