Leonard Forslund

DAtum

Wood nation

Med sin nya utställning hos Galleri Thomas Wallner visar Leonard Forslund en sammanhängande grupp av objekt/ målningar som han kallar med den gemensamma titeln WOOD NATION. Intensionen med denna titel är med hans egna ord “ att bygga ett land, en nation av måleri, som en slags nybyggare där redskap och material är enkla, utan datorkraft”. I dessa tider låter det närmast befängt, men med målningar vars motivval är häckar, flaggor, ministerier, gränsvakter, skogsfyllda flodlanskap, faluröd färg och gyllende skotthål kan man se en tendens till en påtagen isolationism eller gränsdragning, med allt vad detta innebär. Om det är Forslund´s eget behov av ett specifikt tillhörsförhållande eller en kritik av den samma är en fråga som dyker upp och som skapar en viss osäkerhet. Samtidigt kan man också se ett slags snickarglädjande drag som uppmuntrar lusten att spela med.

Man skulle också kunna säga att Forslund gör upp med måleriets traditionella verkningsmedel som t ex centralperspektivet, på både ett direkt i skogssjölandskapsmotiven och på ett indirekt sätt, när han använder han allsköns material från byggindustrien eller andra ”register” av verkligheten för att bygga upp olika typer av reliefstrukturer. På så sätt skapar han ett slags tredimensionellt trompe l`oeil-måleri, där den fysiska trästrukturen visar sig vara en illusion i likhet med bilden av en annan trästruktur på duken bredvid. Där finns också målningar med trappor, genomborrade dukar eller påmonterade fysiska objekt, som ironiserar över bilden som illusion. Detta lite nördiga måleri har altid intresserat honom.

Den ursprungliga Idéen till utställningen härstammar från en läsning av den amerikanska författaren Edgar Lee Master´s antologiartade diktsamling SPOON RIVER från 1915-16. Dikterna i denna bok är närmast en samling gravskrifter, korta berättelser om en avdöd befolkning, deras öde eller de samvetskval som de har över andras livsöde. Gravarna ligger på The Hill, kyrkogården på kullen utanför den fiktiva staden Spoon River någonstans i USA. I frånvaron av några beskrivningar av staden i Edgar Lee Master´s diktsamling, uppstod idéen om att skapa en fiktiv nation liggande i ett trätätt landskap någonstans på jorden, som är i färd med att inringa det måleriska arbete som ett signum för just denna nation. Den nyutgivna boken av Edgar Lee Master, som är bildsatt av Leonard Forslund, har just utkommit i dansk översättning på förlaget Vandkunsten. Boken kan ses på utsällningen.

Bug unit
Hedge border between circles
Nature 1
Nature 3
Border station
Ministery B