Magdalena Svensson

DAtum

De här målningarna och teckningarna har jag arbetat specifikt med inför den här utställningen på Galleri Thomas Wallner.
Jag haft några ledord; silvrig, pärlemorskimrande färg, ljuslätthet, ljusdunkel bruten färgskala och fördjupning. Det har varit en utmaning att balansera färgen så att intensiteten är kvar trots att en del målningar har blivit mer undflyende.
Teckningarna har särskilt genomgått en förvandling och förfining. Jag har velat uppnå fokus, lätthet och skärpa. Vissa teckningar har jag tecknat som lager på lager, som skikt som går in i och ut ur varandra, andra teckningar har jag låtit förbli okomplicerade och luftiga.
Den fysiska rörelsen i mitt skapande är viktig, själva målandet och tecknandet. När jag målar och tecknar är också processen i olika grad actionartad. Genom att repetera en cirkelrörelse uppnår jag en koncentration som låter den visuella kraften framträda. Därför handlar min konst lika mycket om arbetsprocessen som den bild som sedan uppstår.
Min konst är inte föreställande, den refererar inte till den värld vi känner till – varje bild är en ny och unik värld.

28 mars, 2013 Acrylic on canvas 57 x 52 cm
30 september 2013 Acrylic on canvas 185 x 167 cm
27 januari 2013 Acrylic on canvas 185 x 167 cm
17 mars 2013 Acrylic on canvas 63 x 58 cm
2 januari 2013 Pencil on paper 24 x 20 cm