Nina Bondeson

DAtum

Ur berättelsens mitt

Hölderlin, Embroidery
Bestämningsnycket för undanskymt leverne, Embroidery, detail
Detalj