Nina Roos

DAtum

The Cut

Nina Roos senaste serie verk med utställningstiteln The Cut, 2015-16 berör upplösningens och söndringens tematik. Ett system, en händelse, en situation har skingrats och är därför omöjlig att omedelbart namnge.

Målningarna A thin white line cuts the space 1-2 och The Closest and the Farthest 1-4 är konstruerade utgående från rumsliga situationer som gestaltar moment av labilitet som ett tänkbart mellanrum mellan det synliga och osynliga.
Det sociala rummet, platsen är i upplösning. Sönderfallet samt den registrerande blicken viker undan och ger plats åt den sensoriska erfarenheten och rummets täthet.
Distansen mellan kropp och rum upphör och dessa två blir utbytbara.

Verken i utställningen The Cut subtraherar platsens synligaste attribut: en färg, ett moment, en episod, ett material. Men man kan säga, utgående från det måleriska sammanhanget att de samtidigt samlar upp och konfronterar betraktaren med de osynliga skikten i det befolkade rummets ”historia”: emotionella lägen, mentala positioner, kroppens minne. Betraktarens position osäkras och det osynliga opererar genom måleriets språk och blir det som bär det verkligas kännetecken.

A thin white line cuts the space I, 2015, Oil n cancas, 175 x 185 cm
A thin white line cuts the space II, 2015-16, oil on canvas, 200 x 240 cm
The Closest and the Farthest I, 2016, oil on canvas, 105 x 120 cm
The Closest and the Farthest II, 2016, oil on canvas, 100 x 106 cm
The Room and the Thought, 2015, oil on canvas, 200 x 240 cm