Sigrid Sandström

DAtum

Sigrid Sandström har i sin konst genom åren intresserat sig för relationen mellan utövaren, konstverket och betraktaren. Var ligger fokus och varför just där? Hon har i huvudsak arbetat med måleri genom vilket hon undersökt platsen som begrepp såväl som konkret upplevelse. Sandströms storskaliga, avskalade och obebodda landskap har över tid har övergått till att bli alltmer abstrakta i sitt uttryck. Hennes målningar underlåter sig att inordna sig i kategoriska benämningar utan undersöker kontinuerligt måleriets ontologiska förutsättningar och dess begränsningar. Det obestämbara utgör en central roll i den undersökande arbetsprocessen och i relationen till mottagen/betraktaren. Sedan 2010 är Sandström professor i fri konst med inriktning på måleri vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon har tidigare under många år varit verksam i USA där hon undervisade på Bard College, Annandale-on-Hudson, NY; Massachusetts College of Art, Boston, och Glassell School of Art, Houston. Sandström har haft separatutställningar på bl.a: Inman Gallery, Houston; Edward Thorp Gallery, New York och Anat Ebgi, Los Angeles samt Galleri Olsson i Stockholm och Galleri Thomas Wallner. 2004 hade hon en större separatutställning på the Frye Art Museum i Seattle. Hon har även deltagit i utställningar på The Contemporary Art Museum Houston, Museum of Fine Arts Houston, Moderna Museet och Nationalmuseum i Stockholm. Sandström innehar en Bachelor of Fine Arts från Academie Minerva, Groningen, Holland (1997) och en Master of Fine Arts från Yale University, USA (2001)

Untitled, 2015 Acrylic on polyester canvas 193 x 152 cm
Utan titel, 2014 Akryl och spray på polyesterduk 168 x 137 cm
Utan titel, 2015 Akryl på mdf 213 x 152 cm
Utan titel, 2015 Akryl på mdf 213 x 152 cm