Sofie Arfwidson, Nina Bondeson, Astrid Göransson

DAtum

En utställning i samarbete med High Court

 

Sofie Arfwidson

Konsthistorien speglar fortfarande djupt inrotade föreställningar om genusroller. Jag är intresserad av hur man kan ifrågasätta dem. Den franska filosofen Hélène Cixous har påpekat att om kvinnor gav sig i kast med att skriva om historien, skulle resultatet bli många överraskningar och annorlunda perspektiv.

I den anda prövar jag andra förhållningssätt till populärkultur, myter och motiv i konsten. Vad händer om kvinnor framställs i olika roller? Mina kvinnliga gestalter är snarare kraftfulla och starka än intagande.De utstrålar en omedveten sinnlighet, upptagna som de är av sina aktiviteter och jag kan överbetona vissa detaljer. Jag målar kvinnogestalter ur populärkulturen, vardagen, bibeln, mytens och sagans värld.

Ett sätt att ta sig ur den tvångströja som stereotyper av manligt eller kvinnligt innebär är att gå till djurvärlden. Här finns ett större frirum och till denna utställning har jag därför även arbetat med djurgestalter, i ett experimenterade med enklare former.

Nina Bondesson

”Vi vandrar genom livet, bundna till vår kropp i en värld av tid, rymd och material.” Det är ett citat av den danska författaren Solvej Balle. Mina bilder utgår ofta från detta mest grundläggande existentiella villkor, som alla människor delar. Utifrån denna gemensamma grund visar vi sedan prov på en enorm förmåga, både på samarbete och förstörelsemani. Så huvudämnen i mitt bildarbete är ”Vadan och Varthän” och kretsar kring detta mysterium som livet på jorden är.

Astrid Göransson

akter har alltid intresserat mej. Varje sammanhang, varje situation har sin vakt, sitt vittne, sin översättare. I en svit temperamålningar har jag försökt förstå hur konstens bodyguards ser ut. Porträtten av mina vakter förvandlas när jag målar och blir till arketypiska bilder av hjältar. Konsten behöver riddare!

”Konsten finns för att vi ska få syn på det som ligger undertill och inuti oss själva. Men konsten finns också för att vi ska få syn på allt som ligger utanför oss själva… låt oss kalla det för samhället”

Stefan Jonsson, ur förordet till INGA UNDANTAG av Mikael Löfgren, Nätverkstan 2014

Playbunny, 2015-2016, Olja på duk, 125 x 95 cm
Yxgull, gouache och tusch på trä
Lunds konsthall – Lund, 2016, tempera på träpannå, 170 x 90 cm