Stina Stigell

DAtum

Campus

Inför den här utställningen har jag främst arbetat med tvådimensionella verk.Teknikerna är varierande; collage, assemblage,teckning i pastell och tusch. Även några skulpturala arbeten visas. Gemensamt är intresset för färgens uttryck.
Bilderna och skulpturerna bär ofta på små berätteler eller stämningar där fantasi och realism kan möta varandra. Även verkens inbördes samspel i utställningsrummet är viktig, då det uppstår en vidare berättelse.

Drömvillan, Mixed media
Huset som vi sover i, Mixed media
Bilen som vi känner den, Teckning
Vi har det bra på Handelsbankens tak, Mixed media
Koppartjuvarna, Mixed media