Charlotte Elm Ravn

DAtum

MÖRKER (UT UR OCH IN I)

Mörkret. Tiden. Frågorna. Svaren. Jag. Tiden. Längtan. Hoppet. Dem. Tiden. Hotet. Tiden.

Hatet. Tiden. Tiden. Vi.

Charlotte Elm Ravn (f.1972) och bor och arbetar i Hammenhög på Österlen.

“Jag har en bakgrund inom både scenkonst och bildkonst och har under hela mitt yrkesliv rört mig där emellan. Spåren av min scenkonstbakgrund visar sig genom att jag är intresserad av kroppen, tiden och rummet. Jag arbetar oftast intuitivt och i långsamma processer med en önskan om att uttrycka ett tillstånd eller en ton som vill formuleras.”

Ateljebild
Mörkerseende