Clay Ketter

DAtum

Abstraktion 2005-2018

Att abstrahera kan innebära att plocka fram det ”väsentliga” genom att bortse från det
”oväsentliga” – genom att utelämna ”oviktiga” detaljer. I vetenskapen är denna typ av
abstraktion ett givet och ovärderligt verktyg. I konsten är detta också fundamentalt, och har varit så i en evighet, långt innan begreppet abstraktion kom till i dess lexikon. Men på konstens spelplan är denna väsentlighet bestämd av konstnären själv. Detta prerogativ, om utnyttjad av konstnären, utgör konstnärsskapet – konstnärens röst och i slutändan dess betydelse på denna spelplan. Man blir belyst, uppfylld och upplyftad av konsten… jo, till och med hög av konsten, när den, i detta träsk av konsensus kring väsentligheter som vi lever i skriker ”Nej!… nej, nej, nej,… det är det här… det är det här som är det mest väsentliga… ser ni inte”? Konsten är och skall alltid vara en respit från konsensus, och en respit från våra egna övertygelser. Att vara övertygad kan lätt övergå till att vara övertyglad… av vår samtyckande omgivning, och av oss själva. Konsten befriar eller åtminstone beskyddar oss ifrån denna fällan.

Clay Ketter har den stora äran att har haft det legendariska Sonnabend Gallery som sin New York representation, från grupputställningen tillsammans med Fischli-Weiss och Jeff Koons 1998 fram till galleriets upphörande i 2014. Många av de verk som visas i denna utställning har nyligen anlänt från Sonnabend Collection i NY, och har aldrig tidigare visats i Europa.

Clay Ketter är född 1961 i Maine, USA och bosatt i Sverige sedan 1988. Han är Svensk medborgare. Han finns representerad i en lång rad institutioner och samlingar i Europa och Amerika, och har haft en omfattande utställningsverksamhet i Sverige och internationellt sedan 1994. Han tilldelades Carnegie Art Award 1999 och hade separatutställning på Moderna Museet, Stockholm 2009.

My Birthday in Spain, 2005, 211 x 185 cm
Brighten the Corners, 2009, 96 x 96 cm
Like, 2005, 128 x 146 cm
Valencia Grotesque, 2005, 194 x 174 cm