Daniel Fleur

DAtum

Transmission

I Malmö Konstmuseums stora och omfattande samling finns närmare 2600 verk av Carl Fredrik Hill. I samlingen finns många av de så kallade ”sjukdomsteckningarna”. Teckningarna är fragila och hålls magasinerade och för det mesta dolda för betraktare. Fleur fick i ett nära samarbete med museet möjlighet att närstudera dessa teckningar. I förberedelse inför besöket skickades två PDF-filer ut med de verk av Carl Fredrik Hill som gav sökträff på ”färgkrita”, ”landskap” och ”träd” i museets interna söksystem. Utifrån dessa inventeringslistor, med pixlade miniatyrbilder av verken, skulle Fleur bilda sig en uppfattning om vilka teckningar han sedan ville undersöka vidare.

Det som Fleur sedan upplevde var likt vad Stendhal skriver i sin dagbok om sitt möte med konstnären Baldassare Franceschinis verk Sibille i Florens. Stendhal skriver att han hade uppnått ett emotionellt tillstånd där himmelska förnimmelser som utlösts av den fina konsten blandat sig med passionerade känslor. När han kom ut från kyrkan Santa Croce hade han hjärtklappning och beskriver det som att livet hade rivits ur honom. När han skulle gå var han rädd att falla till marken. Detta har kommit att kallas Stendahls syndrom.
Utmattad sov Fleur resterande eftermiddag till nästkommande dag.

Av de färgraster som skapats när Carl Fredrik Hills krita mött de porösa pappren uppstod avbildandets illusion av djup men också ett taktilt och fysiskt djup.Med hjälp av ett förstoringsglas uppenbarades en djupare insikt om måleriets arkitektur, om färg och materialitet.

I sin utställning Transmission hos Galleri Thomas Wallner visar Daniel Fleur en svit målningar som utgår både ifrån mötet med de digitalt komprimerade bilderna ur inventeringslistorna men också ifrån upplevelsen av att kunna studera originalen på nära håll.

Transmissionkan översättas med:
överföring; kraftöverföring; energiöverföring; utsändning

Daniel Fleur bor och arbetar i Malmö. Till hösten påbörjar han sitt femte och sista år på Konsthögskolan i Malmö.
Han har tidigare ställt ut hos bland andra Malmö Konstmuseum (”Museet/The Museum/المتحف”), Galleri Thomas Wallner (”Polyfoni 3 & 4”) och hos Wadström Tönnheim Gallery (”Gränsdragningar”).

Transmission 1, 2017, olja på duk, 170 x 215 cm
Transmission 4, 2017, olja på duk, 17 x 21 cm
Transmission 6, 2017, olja på duk, 17 x 21 cm