David Svensson

DAtum

Omvandling

David Svensson separatutställning Omvandling visar konstnären helt nya verk ur Coverings-serien, varav ett flertal av verken innehåller förgyllningar av guld, vilket kan föra tankarna till ett medeltida religiöst måleri och renässansmålare som Giotto, Fra Angelico och Piero della Francesca, men också referera till äldre tiders Illuminationer och bokmåleri i form av smyckade handskrifter och böcker, som var en framträdande form av bildkonst under medeltiden och ända in på 1600-talet.

Solöga, bokomslag, linneduk, 120 x 90 cm, 2022-2023.
Blekta horisonter, bokomslag, linneduk, 120 x 90 cm, 2023.

Magnus Bons skriver i sin text Lånat ljus:
”Omvandling och frånvaro är kanske det som karaktäriserar David Svenssons svit Coverings allra mest. Och så det stilla skälvande ljus som verken utsöndrar. Omvandlingen äger rum när bokpärmar separeras från inlagan, när innehållet så att säga avskiljs och endast pärmarna är kvar. Handlingen framkallar rent materiellt en frånvaro, men skapar också nya betydelser och sammanhang. Och
dessutom en påtaglig närvaro, genom de tummade pärmarna.
De stora collagen av bokpärmar är utlagda och uppklistrade på rå linneduk, på målardukens baksida. Pärmarna ligger uppradade efter varandra, ibland rygg mot rygg, ibland glesare. De bildar linjer och mellanrumsformer, vägar eller stigar. Det är som pärmarna självmant närmat sig varandra. Och som att jag betraktar dem ovanifrån. Är de tankekartor över en okänd terräng?
Coverings befinner sig mycket nära David Svenssons arbetsprocess, kanske är de till och med en fysisk manifestering av den. Kompositionerna framstår därför i någon mening som tillfälliga och sviten som ett lekfullt sökande efter materialets möjligheter. Fragment av bokpärmarnas tidigare innehåll syns här och där, förstärkta genom titlarnas referenser.”

Förutom Coverings-verken, visar konstnären också nya verk som består av äldre urtavlor. Fram och baksidor framförallt i guld och silver som reflekterar ljuset som faller på dess yta tillbaka på sin betraktare. Gemensamt för de hundratals urtavlorna är att de tillsammans utgör en bild av tiden, både bokstavligt och metaforiskt, samtidigt som de har förlorat sin tidigare funktion, nu utan sina
visare.

David Svensson konstnärskap kretsar kring perception, seende, ljus och relationen till tid och plats, rumslighet, färg och måleriska aspekter. Han har har återkommande använt sig av material som bär på en historia. Det kan vara äldre böcker, ljuskronor, speglar, uranglasföremål, lampkupor och projektionsdukar. Gemensamt för föremålen är att de på olika sätt bidrar till konstverkets berättelse.
Det kretsar kring minnet, tiden, platsen, livet och existensen och rent metaforiskt visar verken på hur vår tid är sammanlänkad med historien och det som varit, samtidigt som historien och samtiden båda blir del av kommande tid. I hans konstnärskap finns det en önskan om att försöka förvandla
tinget till poesi, från materia till tanke.