Elisabeth Östin

DAtum

To live in such a place

Elisabeth Östins måleri hänvisar till inre rum och bilder. I serien To Live In Such A Place (Att leva i en sådan plats) refererar Östin till mötet med måleri ochhennes arbetsprocess som att befinna sig i en slags mellanvärld, mellan det yttre och det inre, en verklig och en fiktiv plats. Två av målningarna i serien är inspirerade av vikskärmar, som i målningarna tillges kroppsliga attribut; en utbuktning eller ett avtryck från en hand och där väggarna omsluts i en vibrerande grön yta.
Motiven i Östins målningar är inte alltid lätta attplacera eller beskriva; det är sensationen bortom det representerade i bilden som hon är intresserad av.
Hon behandlar motiv och ämnen där en inte får tillgång till all information, där
en får en ledtråd eller en hint och där en som betraktare blir hänvisad till sin egen kropp, sina identiteter, referenser och tankar.
Ofta använder Östin fiktion; filmer och böcker sombehandlar ämnen kring parallella världar, det okända, skräck och psykologi som inspiration till
sitt måleri.

Elisabeth Östin är född 1989 och studerar masterprogrammet i fri konst på
Konsthögskolan i Malmö. Hon har tidigare medverkat i utställningar som “Polyfoni 4” på Thomas Wallner, “obra” på Hyregatan 7, “Some Roses And Their Phantoms” på Sölvesborgs Konsthalloch “Wall Street @ Vasli Souza”.

Carrier, 2017, olja på duk, 160 x 120 cm
To live in such a place I, 2017, olja på duk, 50 x 50 cm
Shift, 2017, olja på duk