Emil Ekberg

DAtum

I sin andra utställning på Galleri Thomas Wallner visar Emil Z. Ekberg en ny svit teckningscollage. Ekberg har i sina verk skapat en egen bildvärld där vi rör oss genom tid och rum i grynings- och skymningslandskap. I bildernas landskap finner vi en mångfald av fåglar och djur och med dem är vi ömsom jagade ömsom i fritt fall. I Ekbergs bildvärld är ofta landskap och djur metaforer för mänsklighetens strävan och oförmåga. När vi i hans dramatiska bilder rör oss bakåt genom konst- och litteraturhistorien blickar vi framåt mot samtiden och ett västerland som återigen står vid ett vägskäl.

Emil Z. Ekberg är utbildad vid konsthögskolan i Malmö där han tog sin magisterexamen 2011. Han har tilldelats stipendier från Ellen Trotzigs Donationsfond och Konstnärsnämnden och är representerad på b.l.a Malmö Konstmuseum och Västerbottens Regionmuseum samt i flertalet privata samlingar. Hans verk ingår även i Skissernas Museums permanenta utställningar.

The Wall, 2019, papperscollage, 160 x 80 cm
The Game, 2019, papperscollage, 160 x 80 cm
The Game, 2019, papperscollage, 160 x 80 cm