Fredrik Norén

DAtum

Irregulars

Utställningen Irregulars hos Galleri Thomas Wallner tar sin utgångspunkt i de massproducerade bruksföremål som, innan försäljning, bedöms defekta.

Slumpmässiga fabrikationsfel och ytliga defekter leder ibland till att vissa föremål gallras ut och hamnar på en särskild avdelning i butiken. I hörnan med prissänkta varor samlas alla de föremål som inte levt upp till tänkt standard, i ett läge där likformighet premieras.

Fyndhörnan samlar de individer som sticker ut från mängden. De upplevda defekterna kan ha olika ursprung, alltifrån fel orsakade i fabriken vid föremålens tillkomst till att ha blivit kantstötta i frakten pga olycka eller vårdslös hantering.
Dessa unika föremål, var och en med sin egen historia och sitt eget särskilda uttryck, har som gemensam faktor att de bedöms mindre värda än de andra föremålen, de likformiga utan synliga defekter.

Verken i utställningen är menade att omformulera det förhållandet och istället framhäva värdet i det unika hos dessa objekt.
Med utgångspunkt i de platta paket som rymmer ett välkänt och folkkärt soffbord, har ytliga defekter tillförts i syfte att förhöja objekten. På bekostnad av likformighet och funktion tillkommer ett nytt värde, där det massproducerade föremålet blir en unik individ med särskilda egenskaper och ett värde som är svårare att definiera, men som likväl finns där.