Gert Aspelin

DAtum

Nya målningar

September Song, 2017, oil on canvas, 172 x 350 cm
Lukta, känna, smaka, höra, se, 2014-2017, oil on canvas, 125 x 190 cm
Drömmaterial, 2014, oil on canvas, 45 x 70 cm