Håkan Bengtsson

DAtum

Innanför huden

alla arbeten i utställningen handlar om linjen ljuset och ytan
söker inombords för att hitta mina fragment
det sublima och meditativa finns i många av verken och detta är en spegelbild av mig själv idag
det som är nytt i utställningen är elipsformen som ger ett nytt uttryck
elipsen har sitt ursprung i min fascination för miniatyrmåleriet
arbetena kan delas in i olika familjer där linjen kan var strikt tonad rak eller böjd
ända sedan examen från konsthögskolan har jag arbetat med linjens olika uttryck
innan jag påbörjade dessa verk så arbetade jag inte i ateljén på några månader
pauser i liv och arbete är ibland viktiga för att hitta nya vägar
förhoppningen är också att ge något till betraktaren i utställningen

Olja, kol och rödkrita på duk, 2018, 80 x 80 cm
Olja på mdf-board, 2018, 60 x 40 cm
Olja på mdf-board, 2018, 60 x 40 cm