Kristina Matousch

DAtum

Trip

Trip är Kristina Matouschs tredje separatutställning på Galleri Thomas Wallner. Utställningen presenterar två nya verk som skapats med gallerirummet i Simris som utgångspunkt.
Titelverket Trip är en skulptural golvbaserad installation av 232 lutande mässingsrör som tycks penetrera golvet underifrån. De enskilda objekten är placerade så att de tillsammans bildar en vidsträckt enhet som intar rummet. Samtidigt är avståndet mellan dem tillräckligt stort för att understryka singulariteten hos varje individ, strävandes i en specifik riktning. Verkets titel kan förstås syfta till att snubbla, resa eller genomgå ett psykedeliskt rus och föreslår på så vis en oavsiktlig eller oviss rörelse.

Through är en serie målningar i vilka himlens toner blir ett antal monokromer. Varje målning är gjord med en fotografisk förlaga och kompositionen kommer av ett raster med runda hål som lagts ovanpå. Färgpunkterna pendlar mellan att skapa ett bildrum (perforera duken) och att framträda som abstrakta punkter på bildytan.
Mellan verken uppstår en synergi som strävar utåt, genom golv och väggar, bort från det rådande. Med Trip och Through fortsätter Matousch att utforska rumslighet, kroppslighet, vilja och begär.

Kristina Matousch är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.
Utställningar i urval är bland annat Internal, Krognoshuset, Lund, You take my breath away, Cecilia Hillström Gallery, Stockholm, Hole Whole, Fullersta Gård, Huddinge, Periphery, Galleri Thomas Wallner, Simris, Shapes in the Making, Lunds Konsthall, Lund, Embodied spaces, Trondheim kunstmuseum, Norge, Translation Theme Park, CAVE, Tokyo, Japan, Intimacy och Yossi Milo Gallery, New York, US.
Matousch är representerad vid konstinstitutioner så som Moderna Museet, Stockholm, Malmö Konstmuseum, Statens konstråd, Maria Bonnier Dahlins Stiftelses samling och Region Skåne.
Hon har även gjort flera offentliga verk bland annat 2021 Knopen, Medborgarplatsen, Stockholm, i samarbete med Anders Soidre, 2016 Pizza Box, Hagalundskolan, Dalby, i samarbete med Anders Soidre, 2010 Depths of Time, Hyllie station, Citytunnelprojektet, Malmö.

Trip, mässingsrör, golvinstallation
Through, akryl på duk, 64 x 51 cm
Through, akryl på duk, 64 x 51 cm
Through, akryl på duk, 64 x 80 cm