Lars Olof Loeld

DAtum

Sub Rosa

Från utställningen på konstakademin.
Olja på duk, 189 x 189 cm