Leif Holmstrand

DAtum

”TERMITERNAS LIV: BÖRJAN”

Maurice Maeterlinck skrev en bok om termiter för snart hundra år sedan och han stal större delen av innehållet från Eugène Marais. Ungefär som myror stjäl termitstackar, utrotar invånarna och tar över vardagslivet i den trevliga bostaden. Ungefär som termiter stjäl livsutrymme från andra organismer, samplar, tuggar i sig, stöter ut som byggcement. Ungefär som jag själv tillsammans med en oräknelig mängd insektsliknande konstnärssystrar tuggar i oss varandras erfarenheter och arbeten under arbetet med våra egna erfarenhetsmonument, mina egna, avskilda konstverk, mina egna minnen och sår och glädjeämnen, öppna för världen och öppna för de andra eftersom det egna redan på något vis innehåller världen och de andra mitt inne i ett obegripligt centrum. ”Termiternas liv: Början” är en utställning med teckningar och skulpturer på dessa teman, som dessutom ämnar besvärja de närståendes bortgång och den egna döden. Inte utan slapstick och skämt, och inte utan absolut allvar. Projektet fortsätter nästa år på Malmö Konsthall med utställningen ”Termiternas liv: Slutet”.

Leif Holmstrand (1972) är författare, musiker och konstnär, aktuell med romanen ”Kartritartornet” (Pequod Press 2023) och deltagande i ”OFF Biennale Kairo 2023: Something Else III”. Holmstrand gör assemblageskulpturer, performanceverk, teckningar och så vidare. Textila uttryck och ett eklektiskt ickehierarkiskt förhållningssätt till material är genomgående.
www.leifholmstrand.se

Family Flight
Prepared Termite Eggs